یادواره (۶ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:waving_black_flag:هیئت عاشقان حسینی(ع) :waving_black_flag::...

:waving_black_flag:هیئت عاشقان حسینی(ع) :waving_black_flag::...

:waving_black_flag:هیئت عاشقان حسینی(ع) :waving_black_flag::...

:waving_black_flag:هیئت عاشقان حسینی(ع) :waving_black_flag::...

#بر‌دور‌باطل‌گرفتاریم‌هنوز ..از هنر هزینه‌نمیکنیم!ایده نداری...
۱

#بر‌دور‌باطل‌گرفتاریم‌هنوز ..از هنر هزینه‌نمیکنیم!ایده نداری...

سخنرانی در یادواره شهید الله‌دادی و ده شهید پایگاه مقاومت بس...
۱

سخنرانی در یادواره شهید الله‌دادی و ده شهید پایگاه مقاومت بس...

digikala