سال هشتاد و هشت سفری به #ژاپن داشتم و در آنجا با نخست وزیر ا...
۴

سال هشتاد و هشت سفری به #ژاپن داشتم و در آنجا با نخست وزیر ا...

حضور در مراسم افتتاحیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و انتخاب ...

حضور در مراسم افتتاحیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری و انتخاب ...

جلیلی در دانشگاه خواجه نصیر در واکنش به اظهارات هفته قبل جان...
۱

جلیلی در دانشگاه خواجه نصیر در واکنش به اظهارات هفته قبل جان...

حاشیه سخنرانی در دانشگاه خواجه نصیرتقدیر از خانواده شهید هاد...

حاشیه سخنرانی در دانشگاه خواجه نصیرتقدیر از خانواده شهید هاد...

سخنرانی به مناسبت حماسه فتح خرمشهردوشنبه سوم خرداد نود و پنج...

سخنرانی به مناسبت حماسه فتح خرمشهردوشنبه سوم خرداد نود و پنج...

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

عده ای میگفتند بالاخره یکی کدخداست و قدرت دارد و اگر شما با ...

عده ای میگفتند بالاخره یکی کدخداست و قدرت دارد و اگر شما با ...

عده ای میگفتند بالاخره یکی کدخداست و قدرت دارد و اگر شما با ...
۱

عده ای میگفتند بالاخره یکی کدخداست و قدرت دارد و اگر شما با ...

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...
۱

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...
۱

کسانی که چپ ترین تفکرات را داشتند، ناگهان راست گرا شدند زیرا...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم در چالوس؛ شهید حسین بواس#شهی...

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...
۲

سخنرانی در جمع مردم چالوسچهارشنبه از ساعت پنج عصرمسجد جامع چ...

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...
۲

سخنان دکتر نیم ساعتی بیشتر طول نمیکشد، همینکه بر میگردد تا ر...

تقدیر از پدر شهید احمدی روشن؛ در حاشیه مراسم سالگرد شهید مطل...

تقدیر از پدر شهید احمدی روشن؛ در حاشیه مراسم سالگرد شهید مطل...