ژوزه_ساراماگو (۸۲ تصویر)

چشم تنها جای بدن است که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد.#کوری...
۹

چشم تنها جای بدن است که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد.#کوری...

#معرفی_کتابیه کتاب زیبا با فلسفه ای تحسین بر انگیز😊کتاب کوری...

#معرفی_کتابیه کتاب زیبا با فلسفه ای تحسین بر انگیز😊کتاب کوری...

.همه کورند؛ تمام شهر، تمام مملکت!اگر کسی هم می‌بیند پیش خودش...
۵

.همه کورند؛ تمام شهر، تمام مملکت!اگر کسی هم می‌بیند پیش خودش...

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمی گردند اما درست وقتی کهیاد...

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمی گردند اما درست وقتی کهیاد...

با خودمان میگوییم ‌ عادت می‌کنیم و با صراحت زیادی ، این جمله...

با خودمان میگوییم ‌ عادت می‌کنیم و با صراحت زیادی ، این جمله...

،." با تو بودن را دوست دارم " ...گمان نکنم عبارت بهتریبه جز ...
۱

،." با تو بودن را دوست دارم " ...گمان نکنم عبارت بهتریبه جز ...

گاهی راحت‌تر آن است با وجودِ اندوهی که در درونتان موج می‌زند...

گاهی راحت‌تر آن است با وجودِ اندوهی که در درونتان موج می‌زند...

سکانس فیلم شیر صحرا بازی آنتونی کوئین

سکانس فیلم شیر صحرا بازی آنتونی کوئین

در پاره ای موارد، حذف کردن برخی آدمها از زندگیتان، جا را برا...

در پاره ای موارد، حذف کردن برخی آدمها از زندگیتان، جا را برا...

" با تو بودن را دوست دارم " گمان نکنم عبارت بهتریبه جز این ج...

" با تو بودن را دوست دارم " گمان نکنم عبارت بهتریبه جز این ج...

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...

@MehrBanooo_2018اگر قرار است چاقویی در شکمت فرو کنند، لااقل ...

تمام قصه‌ها مانند حکایات آفرینش کائنات است، هیچ‌کس حضور نداش...

تمام قصه‌ها مانند حکایات آفرینش کائنات است، هیچ‌کس حضور نداش...