❣هر لحظه مهم استهیچ کاری و هیچ لحظه‌ای در زندگی‌ات را نباید ...
۸

❣هر لحظه مهم استهیچ کاری و هیچ لحظه‌ای در زندگی‌ات را نباید ...

❣بنشین و با سلول های بدنت وارد گفتگو شو ...✨ متوجه باش و احس...
۲۳

❣بنشین و با سلول های بدنت وارد گفتگو شو ...✨ متوجه باش و احس...

به ڪسانی ڪه دلشان گرفته ولی گلایه نمی ڪنند، خسته اند و شڪوه ...
۱۰۷

به ڪسانی ڪه دلشان گرفته ولی گلایه نمی ڪنند، خسته اند و شڪوه ...

#خاص
۳۴

#خاص

#خاص
۲

#خاص

#خاص
۴

#خاص

#خاص
۱۸

#خاص

#خاص
۸

#خاص

#خاص
۴

#خاص

#خاص
۳

#خاص

#خاص
۳

#خاص

#خاص
۳

#خاص

#خاص
۲

#خاص

#خاص
۳

#خاص

#خاص
۴

#خاص

#خاص
۳

#خاص

#خاص
۴

#خاص