چشمانم (۶۱ تصویر)

🇹🇷 #Aşk yolunda, eğer kalp #kan olursa#Bu iyiGözlerim her #...

🇹🇷 #Aşk yolunda, eğer kalp #kan olursa#Bu iyiGözlerim her #...

#چشمانم رادر #دریا‌ی مواج تو شستم#دستانم را در #آسمان بی انت...
۲۶

#چشمانم رادر #دریا‌ی مواج تو شستم#دستانم را در #آسمان بی انت...

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...
۱

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...
۲

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...

چه زیبا می نگری توچون میدانی#چشمانم در روبروی توستفقط کمی به...
۲

چه زیبا می نگری توچون میدانی#چشمانم در روبروی توستفقط کمی به...

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...
۲

#آغوش تو که #باشد#خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپش...

#چشمانم  قھوه‌ایست موهایم  #مشڪی...  و دلــم  روشن بہ #آ...

#چشمانم قھوه‌ایست موهایم #مشڪی... و دلــم روشن بہ #آ...

دیوانگی
۲

دیوانگی

#چشمانم را می بندم و به کودکی ام سفر می کنم می رسم به کوچه ا...

#چشمانم را می بندم و به کودکی ام سفر می کنم می رسم به کوچه ا...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

#آغوش تو که #باشد #خواب دیگر #بهانه ای برای #خستگی نیستو #تپ...

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ می بینیهوای #دلتنگی ام را....نسبت...

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ می بینیهوای #دلتنگی ام را....نسبت...

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...
عکس بلند
۹

#قوی کسی است که,نه #منتظر میماند کسی #خوشبختش کند، و نه اجاز...

#شبــــــ کہ مے شود         #دلتنگیهایم       ...
۴

#شبــــــ کہ مے شود #دلتنگیهایم ...

.آخرین نفسهایم را در آغوشِ انتظار میکشمچشمانم را به روی تمام...

.آخرین نفسهایم را در آغوشِ انتظار میکشمچشمانم را به روی تمام...

#تـو   را میبینم و #گُل می کند هر لحظه احساسمببین    د...
۴

#تـو را میبینم و #گُل می کند هر لحظه احساسمببین د...

#چشمانم را روی دنیا بستمو رویِ تُ باز کردم #دنیایِ من تُ بود...
۲

#چشمانم را روی دنیا بستمو رویِ تُ باز کردم #دنیایِ من تُ بود...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

#لبانت ، شکارچی..... #بوسه‌هایت ، وحشی...‌‌مانده ام #عشق را ...
۴

#لبانت ، شکارچی..... #بوسه‌هایت ، وحشی...‌‌مانده ام #عشق را ...