عاطفه

aaee

اولین سرمشق زندگیم,ازیادنبردن کسانیست که معرفتشان بی انتهاست...........

آغوش تو رابوسه های تو رانفسهای تو رانوازش های تو راصدای تو ر...
۰

آغوش تو رابوسه های تو رانفسهای تو رانوازش های تو راصدای تو ر...

این روزهااازائر حریمِ چشمانِ توآمومحتاجِ شانه ای برای درد دل...
۰

این روزهااازائر حریمِ چشمانِ توآمومحتاجِ شانه ای برای درد دل...

عاشق که شدی کم نگذار… فکرت قلبت زبانت همه ات را تقدیمش کن به...
۱

عاشق که شدی کم نگذار… فکرت قلبت زبانت همه ات را تقدیمش کن به...

انسانها رابا ظاهرشانقضاوت نکنیدممکن است یک قلب ثروتمنددر زیر...
۰

انسانها رابا ظاهرشانقضاوت نکنیدممکن است یک قلب ثروتمنددر زیر...

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم راز زندگی درک کردن می خ...
۰

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم راز زندگی درک کردن می خ...

متعهد بودن؛چیزی نیست که همزمانبا اسمی که توی شناسنامه ات میر...
۱

متعهد بودن؛چیزی نیست که همزمانبا اسمی که توی شناسنامه ات میر...

ٺنها #ٺویی ڪه از لب منشعـــر می شویهرڪس ڪه لایق غـــزلِ  عاش...
۰

ٺنها #ٺویی ڪه از لب منشعـــر می شویهرڪس ڪه لایق غـــزلِ عاش...

تو را دوست دارمبیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق های مدرسهبیشتر ا...
۰

تو را دوست دارمبیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق های مدرسهبیشتر ا...

عاشقی را زیاد بلد نبودم و نیستماما تا دلت بخواهددوست داشتنت ...
۰

عاشقی را زیاد بلد نبودم و نیستماما تا دلت بخواهددوست داشتنت ...

عشق... شاید همین باشد...همین ڪه وقتے نیستے هزار سوال در ذهنم...
۱

عشق... شاید همین باشد...همین ڪه وقتے نیستے هزار سوال در ذهنم...

‏یهو به خودت میای میبینی زل زدی به عکس اون کسی که یه روز برا...
۰

‏یهو به خودت میای میبینی زل زدی به عکس اون کسی که یه روز برا...

‌گویند این و آن به هم _آهسته_ :_هان و هان!دیوانه را ببینید!ب...
۱

‌گویند این و آن به هم _آهسته_ :_هان و هان!دیوانه را ببینید!ب...

چشمـهايت را می بوسم مى‌ دانم هيـچ ڪسهيچ گاه در هيچ لحظه اے ا...
۰

چشمـهايت را می بوسم مى‌ دانم هيـچ ڪسهيچ گاه در هيچ لحظه اے ا...

چشمهایت دیوان شعـر اســت پلڪ میزنی غـزل جدیدے میخوانم از نگا...
۰

چشمهایت دیوان شعـر اســت پلڪ میزنی غـزل جدیدے میخوانم از نگا...

همیشه که صبر کردن ، بخشیدن ،ماندن و تحمل کردنبه این معنا نیس...
۰

همیشه که صبر کردن ، بخشیدن ،ماندن و تحمل کردنبه این معنا نیس...

وقتي وارد رابطه اي ميشويدو ميفهميد طرف مقابلتان قبل از شما ب...
۱

وقتي وارد رابطه اي ميشويدو ميفهميد طرف مقابلتان قبل از شما ب...

دلگیرم از تو..از تویی ڪہ میگفتـے!!همیشہ ڪنارم میمانـےافسوس ڪ...
۰

دلگیرم از تو..از تویی ڪہ میگفتـے!!همیشہ ڪنارم میمانـےافسوس ڪ...

.بپرس دوستم داری؟بگذار بگویم من؟شما را؟به جا نمی آورم!ولی......
۰

.بپرس دوستم داری؟بگذار بگویم من؟شما را؟به جا نمی آورم!ولی......

چشم هایت، تمام چیزے ست ڪه از زندگے میخواهم …نگاهت را ڪه داشت...
۳

چشم هایت، تمام چیزے ست ڪه از زندگے میخواهم …نگاهت را ڪه داشت...

اگر همه آدمها یک نفر را داشتند که شب ها در آغوشش به خواب می ...
۲

اگر همه آدمها یک نفر را داشتند که شب ها در آغوشش به خواب می ...