عاطفه وسارا

aaee

من سارا وخواهرم عاطفه ازشما بابت لایک های زیباتون تشکر میکنیم وبراتون آرزوی بهترین ها را داریم....

#صبح یعنی:گوشه ی میکده ی آغوشت،قدحی مِی زِ #لبتنوش کنم...
۳

#صبح یعنی:گوشه ی میکده ی آغوشت،قدحی مِی زِ #لبتنوش کنم...

.صبح که می شود دلم را به رویای آغوشت گره می زنمبه امیدی که خ...
۱

.صبح که می شود دلم را به رویای آغوشت گره می زنمبه امیدی که خ...

هنوز هم دوست داشتنتقشنگ ترین بهانه ی تمام عاشقانه هایمن استا...
۲

هنوز هم دوست داشتنتقشنگ ترین بهانه ی تمام عاشقانه هایمن استا...

یواشکی دوستت دارم خیلی یواشکی مانند دختری که یک عروسک کوچک ا...

یواشکی دوستت دارم خیلی یواشکی مانند دختری که یک عروسک کوچک ا...

"از ڪدام آغوش به #تــــو مےشود رسید؟! مرڪَ؟! زندڪَی؟!خواب؟!...

"از ڪدام آغوش به #تــــو مےشود رسید؟! مرڪَ؟! زندڪَی؟!خواب؟!...

. از حریــــــم ناز #چشمت... چشمڪی ما را بس است...    ❥‌...

. از حریــــــم ناز #چشمت... چشمڪی ما را بس است... ❥‌...

تقصیر حرف هاست!اگر حرف ها قدرت پرواز داشتند،پر می کشیدند و ب...

تقصیر حرف هاست!اگر حرف ها قدرت پرواز داشتند،پر می کشیدند و ب...

آغوشی شو به‌قدر تنهایی من...

آغوشی شو به‌قدر تنهایی من...

درتمـــام جــان من جا ڪرده ای.ای تمــــامت آیـه ے تڪـــرار د...

درتمـــام جــان من جا ڪرده ای.ای تمــــامت آیـه ے تڪـــرار د...

چراغِ# شب به دست گیرمڪه راه منزلت یابم...

چراغِ# شب به دست گیرمڪه راه منزلت یابم...

بگذار دوستت بدارمتا از اندوهِ بی‌کرانِ درونمرهایی یابم.تا از...

بگذار دوستت بدارمتا از اندوهِ بی‌کرانِ درونمرهایی یابم.تا از...

اگر سهم من از #چشمت        اسارت بردن دل بود من این ح...

اگر سهم من از #چشمت اسارت بردن دل بود من این ح...

هیچ کس نمی‌دانستچه طعمی دارد "دوست داشتنت"مقصر من بودم...آنق...

هیچ کس نمی‌دانستچه طعمی دارد "دوست داشتنت"مقصر من بودم...آنق...

با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک...

با تو باشم وسعت دل بگذرد از عرش هم بی تو باشم هر دو عالم یک...

گاهی تنهاییزیباترین شکل زندگی می‌شودوقتی دنیایت را آدمهایی پ...

گاهی تنهاییزیباترین شکل زندگی می‌شودوقتی دنیایت را آدمهایی پ...

هیچ گاه ...گیسوان یک زن را نادیده نگیرهر تار موی زنزیباترین ...

هیچ گاه ...گیسوان یک زن را نادیده نگیرهر تار موی زنزیباترین ...

دوستت دارم تعبیر تمام واژگان دنیاست برایت می نویسم که دلتنگم...
۲

دوستت دارم تعبیر تمام واژگان دنیاست برایت می نویسم که دلتنگم...

مدتهاست....قایقِ زندگیم را درمسیرِچشمانت به حرکت درآورده ام...
۱

مدتهاست....قایقِ زندگیم را درمسیرِچشمانت به حرکت درآورده ام...

تمام شد شعرهایمتمام شد حرف هایم نوبت توست !!شروع کن بوسه های...

تمام شد شعرهایمتمام شد حرف هایم نوبت توست !!شروع کن بوسه های...

تو را میتوان سروداز طعم تماسِعشق با بوسهاز نشتِ عطرِ شیفتگیت...
۱

تو را میتوان سروداز طعم تماسِعشق با بوسهاز نشتِ عطرِ شیفتگیت...