ندیدم (۶ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

#من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شــ...

#من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شــ...

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...
۱

من #ندیدم آنکه #آمد... #خـستــــه رفـــت...او #چــــــه شـــ...

هرگز پرنده ای را #ندیدم روی درختی بنشیند بلرزد و بگوید #کو-د...

هرگز پرنده ای را #ندیدم روی درختی بنشیند بلرزد و بگوید #کو-د...