شَّیْبِ الْخَضیبِ

red-f

آقا ... ‌ :)
· گمنامی فقط برای شهرت پرستان درد آور است وگرنه همه اجر ها در گمنامیست.

:)

....   :( :(      . ..         ....     ...
۴

.... :( :( . .. .... ...

اندکی تفکر....
۵

اندکی تفکر....

کمی تامل....
۵

کمی تامل....

:large_red_circle: رفتارهای قابل تامل.....:black_diamond_sui...
۵

:large_red_circle: رفتارهای قابل تامل.....:black_diamond_sui...

با خودمان #صادق وجود دارد. . خیلی از این #بهانه هایی که به ح...
۱۶

با خودمان #صادق وجود دارد. . خیلی از این #بهانه هایی که به ح...

مردشور وزیر اطلاعات ببرن...
۲۹

مردشور وزیر اطلاعات ببرن...

تسلیت ایران عزیزم... :(
۶

تسلیت ایران عزیزم... :(

روزگار بی بفایی لحظی #شادم نکرد در قفس #جان دادم صیاد آزادم ...
۰

روزگار بی بفایی لحظی #شادم نکرد در قفس #جان دادم صیاد آزادم ...

عروسکی بود با #چشم -های دکمهای که دست و پایش با چند نخ #نامر...
۱

عروسکی بود با #چشم -های دکمهای که دست و پایش با چند نخ #نامر...

استاد #سید_محمد_مهدی_میر_باقری. در آیه های سوره بقره می خوان...
۱

استاد #سید_محمد_مهدی_میر_باقری. در آیه های سوره بقره می خوان...

:camera_with_flash:وقتی الگو #زینب است:small_blue_diamond:حض...
۱

:camera_with_flash:وقتی الگو #زینب است:small_blue_diamond:حض...

https://upmusics.com/دانلود-آهنگ-جدید-روزبه-بمانی-کجا-بای/
۲

https://upmusics.com/دانلود-آهنگ-جدید-روزبه-بمانی-کجا-بای/

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی #عکسشو میتونی بهونهونه باحجاب...
۲

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی #عکسشو میتونی بهونهونه باحجاب...

. آیت الله #بهجت می فرمود :. بین دهان تا گوش شما کمتر از یک ...
۳

. آیت الله #بهجت می فرمود :. بین دهان تا گوش شما کمتر از یک ...

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^خوب #می‌شناسمت!#تمام...
۳

( #آهای ! #تعبیرِ تمامِ #رویاهایِ من ) ^خوب #می‌شناسمت!#تمام...

#عزیزجانماجازه میدهی..؟!!؟روی ماه تو را ببوسم..؟!؟!اجازه هست...
۴

#عزیزجانماجازه میدهی..؟!!؟روی ماه تو را ببوسم..؟!؟!اجازه هست...

#کاش یکی بیادمثلِ #بارون باشه نفسِ آدمُ #تازه کنه و #هوا رو ...
۱۱

#کاش یکی بیادمثلِ #بارون باشه نفسِ آدمُ #تازه کنه و #هوا رو ...

دیدی مردم از #پنجره های روشنمی‌فهمند،صاحب #خانه جایی نرفته؟خ...
۲

دیدی مردم از #پنجره های روشنمی‌فهمند،صاحب #خانه جایی نرفته؟خ...

http://dl.zakerin.ir/Media/files/Maddahi/HaajHosseinSibsorkh...
۳

http://dl.zakerin.ir/Media/files/Maddahi/HaajHosseinSibsorkh...

لمس کن کلماتے را که برایت مے نویسم ، تا بخوانے و بدانے چقدر ...
۷

لمس کن کلماتے را که برایت مے نویسم ، تا بخوانے و بدانے چقدر ...