محمدعلی_بهمنی (۴۱۵ تصویر)

در دلـم طاقـت دیـدار "تــو"تـا فـردا نیسـت...! #محمدعلی_بهمن...
۲

در دلـم طاقـت دیـدار "تــو"تـا فـردا نیسـت...! #محمدعلی_بهمن...

‌اینجا برای از تو نوشتن هوا کم استدنیا برای از تو نوشتن مرا ...
۵

‌اینجا برای از تو نوشتن هوا کم استدنیا برای از تو نوشتن مرا ...

ببین چه دلخوشیِ ساده‌ای!همینم بسکه یادِ من، به هر اندازه مخت...

ببین چه دلخوشیِ ساده‌ای!همینم بسکه یادِ من، به هر اندازه مخت...

.گفتم بدوم تا تو همه فاصله‌ها راتا زودتر از واقعه گویم گله‌ه...
۲

.گفتم بدوم تا تو همه فاصله‌ها راتا زودتر از واقعه گویم گله‌ه...

حرف بزن؛ ابر مرا باز كن...دير زمانيست كه بارانى امحرف بزن! ح...

حرف بزن؛ ابر مرا باز كن...دير زمانيست كه بارانى امحرف بزن! ح...

±🌙 حرف منت نیست اما صد برابر پس گرفت؛      " گردش دنیا اگر چ...

±🌙 حرف منت نیست اما صد برابر پس گرفت؛ " گردش دنیا اگر چ...

‌پاسخ بدهاز این همه مخلوق چرا من؟تا شرح دهم،از همه ی خلق چرا...

‌پاسخ بدهاز این همه مخلوق چرا من؟تا شرح دهم،از همه ی خلق چرا...

هوای عشق رسیده ست تا حوالیِ مناگر دوباره ببارد به خشک سالیِ ...

هوای عشق رسیده ست تا حوالیِ مناگر دوباره ببارد به خشک سالیِ ...

گفتم: «بدوم تا تو همه فاصله‌ها را»تا زودتر از واقعه گویم گله...

گفتم: «بدوم تا تو همه فاصله‌ها را»تا زودتر از واقعه گویم گله...

🌿دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز رساندی به یقینم...
۲

🌿دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز رساندی به یقینم...

پر میکشم از پنجره‌ی خواب تو تا توهر شب من و دیدار در این پنج...
۲

پر میکشم از پنجره‌ی خواب تو تا توهر شب من و دیدار در این پنج...

در دلـم طاقـت دیـدار "تــو"تـا فـردا نیسـت...! #محمدعلی_بهمن...
۱

در دلـم طاقـت دیـدار "تــو"تـا فـردا نیسـت...! #محمدعلی_بهمن...

گـاهـی دلـم بـرای خـودم تـنـگ مـی‌شـود؛دائـم بـرای تـو! #محم...

گـاهـی دلـم بـرای خـودم تـنـگ مـی‌شـود؛دائـم بـرای تـو! #محم...

در دلم طاقتِ دیدارِ تو  تا فـردا نیست...#محمدعلی_بهمنی 🌾

در دلم طاقتِ دیدارِ تو تا فـردا نیست...#محمدعلی_بهمنی 🌾

با پای دل قدم زدن آن هم کنار توباشد که خستگی بشود شرمسار تود...
۵

با پای دل قدم زدن آن هم کنار توباشد که خستگی بشود شرمسار تود...

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت..#محمدعلی_بهمنی
۲

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت..#محمدعلی_بهمنی

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا ...

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا ...

قانعم، 
بیشتر از این چه بخواهم از تو؟
گاه گاهی که کنارت بنشی...

قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو؟ گاه گاهی که کنارت بنشی...

یک بار هم ای عشـقِ مـن! 
از عقـل مینـدیش...
بگذار که دل حل ب...

یک بار هم ای عشـقِ مـن! از عقـل مینـدیش... بگذار که دل حل ب...