فرگل_مشتاقی (۳۰۳ تصویر)

‌قشنگ ترین چشمان دنیا را مادر من دارد,وقتی با خنده های از ته...
۱

‌قشنگ ترین چشمان دنیا را مادر من دارد,وقتی با خنده های از ته...

باید یک مرد مهربان تر از خودتکنار زندگی ات بماندکه رنگ رژلب ...
۲

باید یک مرد مهربان تر از خودتکنار زندگی ات بماندکه رنگ رژلب ...

‌انگار همانی بودمکه در یار کشی هایِ بچگی ؛گوشه ای کِز میکردم...

‌انگار همانی بودمکه در یار کشی هایِ بچگی ؛گوشه ای کِز میکردم...

او تمام من استاز من نگیرینش...#فرگل_مشتاقی

او تمام من استاز من نگیرینش...#فرگل_مشتاقی

یه دوستی داشتم تو اوجِ حالِ خوب و بگو بخندهامون یهو ساکت میش...

یه دوستی داشتم تو اوجِ حالِ خوب و بگو بخندهامون یهو ساکت میش...

قشنگ ترین چشمان دنیا رامادر من دارد,وقتی با خنده های از ته د...
۴

قشنگ ترین چشمان دنیا رامادر من دارد,وقتی با خنده های از ته د...

نگران نباش،گناه نکرده ای که زن شده ای،دستانت با ظرافتش،صدایت...

نگران نباش،گناه نکرده ای که زن شده ای،دستانت با ظرافتش،صدایت...

.کاش خبرهایِ خوب سر زده از راه میرسیدند.دستِمان را میگرفتند ...
۴

.کاش خبرهایِ خوب سر زده از راه میرسیدند.دستِمان را میگرفتند ...

±💭 از دوست داشتن طاقت فرساےمردي برگشتھ ام ڪھ بھ!      ...

±💭 از دوست داشتن طاقت فرساےمردي برگشتھ ام ڪھ بھ! ...

تگش كن 👩🏻‍🤝‍👨🏼😍زن ها را نمیشناسی جوری برایت خاطره میسازند و ...

تگش كن 👩🏻‍🤝‍👨🏼😍زن ها را نمیشناسی جوری برایت خاطره میسازند و ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ میخواستم خودم را پرت ک...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ میخواستم خودم را پرت ک...

#elham31اگر حرف ها وزن ندارند ،بی مهری ها درد ندارند ،پس چطو...

#elham31اگر حرف ها وزن ندارند ،بی مهری ها درد ندارند ،پس چطو...

.میخواستم خودم را پرت کنم گوشه و کنارِ زندگی اش تا هرزگاهی خ...

.میخواستم خودم را پرت کنم گوشه و کنارِ زندگی اش تا هرزگاهی خ...

±💭 از دوست داشتن طاقت فرساےمردي برگشتھ ام ڪھ بھ!      ...

±💭 از دوست داشتن طاقت فرساےمردي برگشتھ ام ڪھ بھ! ...

‌ ‌زنی را میشناسم عاشق مردیست معمولی تر از همه ی مردانِ شهرش...
۲

‌ ‌زنی را میشناسم عاشق مردیست معمولی تر از همه ی مردانِ شهرش...

جمعه جانبه دلگیریهایِ امروزمان خوش آمدی,به کِش مَکِش های درو...
۱

جمعه جانبه دلگیریهایِ امروزمان خوش آمدی,به کِش مَکِش های درو...

دخترانِ مو فرفری را بیشتر دوست داشته باشید،همان که مست میشو...

دخترانِ مو فرفری را بیشتر دوست داشته باشید،همان که مست میشو...

دوست دارم کسی در دور دست هایِ محال؛یک جایی مابینِ آغوشِ یک ن...

دوست دارم کسی در دور دست هایِ محال؛یک جایی مابینِ آغوشِ یک ن...