طاهره_اباذری_هریس (۵۱۵ تصویر)

#کپشن♡مثلا بغلم کنی و کنار گوشم آهسته بگویی: بیخیالِ تقویم ه...

#کپشن♡مثلا بغلم کنی و کنار گوشم آهسته بگویی: بیخیالِ تقویم ه...

بابام همیشه میگه آدمی که خوبی رو نمیفهمه، بدیَم حالیش نیست!ی...
۳۳

بابام همیشه میگه آدمی که خوبی رو نمیفهمه، بدیَم حالیش نیست!ی...

دلتان که شکستیاد دل هایی که شکسته اید بیفتید...حوادث این دنی...

دلتان که شکستیاد دل هایی که شکسته اید بیفتید...حوادث این دنی...

نزدیکیِ‌ ‌دورش اسیرِ غربتم کرده...ایوب بودم، عاشقی کم طاقتم ...
۱

نزدیکیِ‌ ‌دورش اسیرِ غربتم کرده...ایوب بودم، عاشقی کم طاقتم ...

±🌙 گرچھ آشوبم ولے آرامش جان مرا..!       "شانھ هاے محڪمت حتم...

±🌙 گرچھ آشوبم ولے آرامش جان مرا..! "شانھ هاے محڪمت حتم...

دوست داشتنت دریاست...سر می‌رود از فنجان دلم!#طاهره_اباذری_هر...
۱

دوست داشتنت دریاست...سر می‌رود از فنجان دلم!#طاهره_اباذری_هر...

می‌گفت:ببین من آدم دروغ و دغل بافتن نیستم...نمیگم تو اولیمی،...

می‌گفت:ببین من آدم دروغ و دغل بافتن نیستم...نمیگم تو اولیمی،...

عشق‌مثل...💚 پرتقال پوست کندنای یواشکی، زیرِ نیمکتای کلاس اول...

عشق‌مثل...💚 پرتقال پوست کندنای یواشکی، زیرِ نیمکتای کلاس اول...

±☕️چشم هایم اما ڪاش همان پنجرھ اے..     " بودندڪھ هر صبح رو ...

±☕️چشم هایم اما ڪاش همان پنجرھ اے.. " بودندڪھ هر صبح رو ...

تو لطفِ عیدِ نوروزی، توئی تحویلِ سالِ منانار سرخ یلدایی، توئ...
۲

تو لطفِ عیدِ نوروزی، توئی تحویلِ سالِ منانار سرخ یلدایی، توئ...

https://www.instagram.com/p/CKPFIDms-kC/?igshid=1mt5p651bcvh...
۱۰

https://www.instagram.com/p/CKPFIDms-kC/?igshid=1mt5p651bcvh...

عشق‌مثل...💚 پرتقال پوست کندنای یواشکی، زیرِ نیمکتای کلاس اول...
۲

عشق‌مثل...💚 پرتقال پوست کندنای یواشکی، زیرِ نیمکتای کلاس اول...

من شاعرِ این شعرهای بی سرانجاممشیرین تر از لیلایم و دوری‌ست ...

من شاعرِ این شعرهای بی سرانجاممشیرین تر از لیلایم و دوری‌ست ...

در سینه ام پنهان بمان ای راز دلچسب...!شور است چشم مردمان این...
۱۹

در سینه ام پنهان بمان ای راز دلچسب...!شور است چشم مردمان این...

در سینه ام پنهان بمان ای راز دلچسب...شور است چشم مردمان این ...
۹

در سینه ام پنهان بمان ای راز دلچسب...شور است چشم مردمان این ...

+🥰↓بھ بارانِ بهاري‌ مي‌مانيآسمانِ دلم کھ مي‌گیردمي‌آیي و بوي...

+🥰↓بھ بارانِ بهاري‌ مي‌مانيآسمانِ دلم کھ مي‌گیردمي‌آیي و بوي...

من که هیچاصلا تمامِ جهان بستگی دارد به اوچشم که باز کرد صبح ...

من که هیچاصلا تمامِ جهان بستگی دارد به اوچشم که باز کرد صبح ...

عاشق که بشوی،جهانت پر می‌شود از شعرهای رنگارنگ...گاهی به شکل...
۱

عاشق که بشوی،جهانت پر می‌شود از شعرهای رنگارنگ...گاهی به شکل...