طاهره_اباذری (۳۱ تصویر)

عشق♥️آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندیاخم کرد تو هم سگرمه ...
۲

عشق♥️آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندیاخم کرد تو هم سگرمه ...

من ابر شدم گریه شدم ؛شانه شدی تو؟یک شانه ی؛ بی منت و مردانه ...

من ابر شدم گریه شدم ؛شانه شدی تو؟یک شانه ی؛ بی منت و مردانه ...

تا حالا بهت گفتم چنی عزیزی برام
۸

تا حالا بهت گفتم چنی عزیزی برام

دلم واسه صدات تنگه دلبر،خیلیم تنگه!برای تو که فرقی نمی کنه، ...
۲

دلم واسه صدات تنگه دلبر،خیلیم تنگه!برای تو که فرقی نمی کنه، ...

حسادت نیست اما غیرِ من هر کس...به تو دل بسته با حسرت بمیرد ک...

حسادت نیست اما غیرِ من هر کس...به تو دل بسته با حسرت بمیرد ک...

گرچه آشوبم..!ولی آرامشِ جان مراشانه های محکمتحتما کفایت می‌ک...

گرچه آشوبم..!ولی آرامشِ جان مراشانه های محکمتحتما کفایت می‌ک...

گرچه آشوبم..!ولی آرامشِ جان مرا:heavy_heart_exclamation_mark...
۱

گرچه آشوبم..!ولی آرامشِ جان مرا:heavy_heart_exclamation_mark...

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:دلم واسه صدات تن...
۱

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:دلم واسه صدات تن...

دلم واسه صدات تنگه دلبر،خیلیم تنگه!برای تو که فرقی نمی کنه، ...

دلم واسه صدات تنگه دلبر،خیلیم تنگه!برای تو که فرقی نمی کنه، ...

به قولِ بابام، عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخم...
۲

به قولِ بابام، عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخم...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:به قول بابام: عشق، آینه...
۳

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:به قول بابام: عشق، آینه...

✿ به قول بابام؛عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخم...
۴

✿ به قول بابام؛عشق، آینه نیست که طرفت خندید تو هم بخندی، اخم...

...:speaking_head_in_silhouette: :heavy_black_heart:️به قول ...

...:speaking_head_in_silhouette: :heavy_black_heart:️به قول ...

این که میدونی سرانجامی نداری باهاش و دل خوش میکنی به بی‌سران...

این که میدونی سرانجامی نداری باهاش و دل خوش میکنی به بی‌سران...

بیـــاکه این تنهاییهم قواره ی من نیستیک شب....آخرمتلاشی می‌ک...
۸

بیـــاکه این تنهاییهم قواره ی من نیستیک شب....آخرمتلاشی می‌ک...