گاهی اوقات بهتر است دست از جستجوی خوشبختی برداریمو فقط خیلی ...
۸۰

گاهی اوقات بهتر است دست از جستجوی خوشبختی برداریمو فقط خیلی ...

✍همیشه که صبر کردن ؛بخشیدن , ماندن و تحمل کردن به این معنا ن...
۲۶

✍همیشه که صبر کردن ؛بخشیدن , ماندن و تحمل کردن به این معنا ن...

عشقای الان جوری شده که ادم میترسه بخوابه طرف حوصلش سر بره با...
۲

عشقای الان جوری شده که ادم میترسه بخوابه طرف حوصلش سر بره با...

بعضی‌ها تکرار نمی‌شوند !پس کسی را که دوست داری همیشه کنار خو...
۱

بعضی‌ها تکرار نمی‌شوند !پس کسی را که دوست داری همیشه کنار خو...

‏کاش یاد بگیریم توی شوخی کردن ام حد نگه داریم! خیلی وقتها،خی...

‏کاش یاد بگیریم توی شوخی کردن ام حد نگه داریم! خیلی وقتها،خی...

یه روزایی تو زندگی هست که هر چی جلوتر میری، به گذشته نزدیک ت...
۱

یه روزایی تو زندگی هست که هر چی جلوتر میری، به گذشته نزدیک ت...

یه جوری نباش که الکی بهت بگن شب بخیر ولی بعدش بیدار بمونن!
۱

یه جوری نباش که الکی بهت بگن شب بخیر ولی بعدش بیدار بمونن!

گاهی دلت میگیرداما نه از کسی، نه از چیزی، تنها از خودت...برا...
۱

گاهی دلت میگیرداما نه از کسی، نه از چیزی، تنها از خودت...برا...

هیچکس نمیتونه زندگی تو رو قضاوت کنه هیچکس نمیتونه بهت بگه چط...
۱

هیچکس نمیتونه زندگی تو رو قضاوت کنه هیچکس نمیتونه بهت بگه چط...

درهر ۳ ثانیه یه نفر تو دنیا می‌میره و یکی از این ۳ ثانیه‌ها ...
۲

درهر ۳ ثانیه یه نفر تو دنیا می‌میره و یکی از این ۳ ثانیه‌ها ...

رابطه که تمام میشود؛نفرِ بعد از ما میشود منفور ترین لعنتیِ د...
۱

رابطه که تمام میشود؛نفرِ بعد از ما میشود منفور ترین لعنتیِ د...

‏کنار اون کسی که میتونی خودت باشی و نقش بازی نکنی بمون و از ...
۱

‏کنار اون کسی که میتونی خودت باشی و نقش بازی نکنی بمون و از ...

آدمهایـــے که خودشون تو زندگیهمیشه تکیه گاه بودنوقتی مشکلی پ...
۱۱

آدمهایـــے که خودشون تو زندگیهمیشه تکیه گاه بودنوقتی مشکلی پ...

@samiyar.zandiدوست داشتنت نفس میکشه زیر پوست قلبم ؛اما نمیخو...
۱۲

@samiyar.zandiدوست داشتنت نفس میکشه زیر پوست قلبم ؛اما نمیخو...

مسیر زندگی یک طناب باریک است...اگر نتوانید بین عقل و قلبتان ...
۱

مسیر زندگی یک طناب باریک است...اگر نتوانید بین عقل و قلبتان ...

چوبهمیشه سوختنی نیستخـوردنی هم هستما گاهی اوقات چوب سادگی ما...
۲

چوبهمیشه سوختنی نیستخـوردنی هم هستما گاهی اوقات چوب سادگی ما...

محال است آدمی چیزی را به دست آوردکه خود هرگز آن را نبخشیده ب...
۲

محال است آدمی چیزی را به دست آوردکه خود هرگز آن را نبخشیده ب...

سه جور اشتباه داریم:اشتباه بزرگاشتباه کوچک"اعتماد"
۲

سه جور اشتباه داریم:اشتباه بزرگاشتباه کوچک"اعتماد"

‌یاد بگیرید محکم بودن را .‌..قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را...
۳

‌یاد بگیرید محکم بودن را .‌..قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن را...

یاد چشمش‌ همه ی عمر سیه پوشم کرد....
۴

یاد چشمش‌ همه ی عمر سیه پوشم کرد....