شهید_سجاد_مرادی (۷۵ تصویر)

#معرفی_کتاباین کتاب مممممممححححححححشششششششررررررررررهههههههه...

#معرفی_کتاباین کتاب مممممممححححححححشششششششررررررررررهههههههه...

#شهید_سجاد_مرادی

#شهید_سجاد_مرادی

هوا از عطر تو غوغاست ...میدانم که اینجایی ...:pensive_face:م...

هوا از عطر تو غوغاست ...میدانم که اینجایی ...:pensive_face:م...

هوا از عطر تو غوغاست ...میدانم که اینجایی ...:pensive_face:م...

هوا از عطر تو غوغاست ...میدانم که اینجایی ...:pensive_face:م...

:triangular_flag_on_post: مراسم چهارمین سالگرد شهادٺمدافعان ...

:triangular_flag_on_post: مراسم چهارمین سالگرد شهادٺمدافعان ...

هر که شد عاشق حیدر بدنش میسوزدمدافع حرم #شهید_سجاد_مرادی :bl...

هر که شد عاشق حیدر بدنش میسوزدمدافع حرم #شهید_سجاد_مرادی :bl...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...
۱

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

#تصویر_پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همه هست ...

:movie_camera: پخش مستند زندگینامه#شهید_سجاد_مرادی :black_he...

:movie_camera: پخش مستند زندگینامه#شهید_سجاد_مرادی :black_he...

دلم :broken_heart:ڪمے :ok_hand_sign:گرفٺہ :pensive_face:برای...

دلم :broken_heart:ڪمے :ok_hand_sign:گرفٺہ :pensive_face:برای...

:hibiscus: :cherry_blossom: :seedling: ♡°| ما با     #بحرین ...

:hibiscus: :cherry_blossom: :seedling: ♡°| ما با #بحرین ...

:hibiscus::cherry_blossom::seedling:♡°| ٺڪ ٺڪ ٽانیہ هایے ڪہ ...
۱

:hibiscus::cherry_blossom::seedling:♡°| ٺڪ ٺڪ ٽانیہ هایے ڪہ ...

رَزمَنده بوده‌اَم به مِیدانِ جَنگِ عِشقحالا اَسیرم و چَشمَتم...

رَزمَنده بوده‌اَم به مِیدانِ جَنگِ عِشقحالا اَسیرم و چَشمَتم...

#شهید_سجاد_مرادی

#شهید_سجاد_مرادی