شنیدن (۳۰ تصویر)

فعالیت هایی که مغز انسان را شارژ میکند

فعالیت هایی که مغز انسان را شارژ میکند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

یاالله #رنگ #گناه #شادمان #اصرار #خوشحال #شرمند #شنیدن #گورس...

یاالله #رنگ #گناه #شادمان #اصرار #خوشحال #شرمند #شنیدن #گورس...

وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،فقط اوست ...
عکس بلند
۹

وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،فقط اوست ...

#‏دوپینگ #فقط :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: #دیدنش...

#‏دوپینگ #فقط :heavy_heart_exclamation_mark_ornament: #دیدنش...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...

#همسرانه:revolving_hearts::person_with_folded_hands:در #زندگ...
۱

#همسرانه:revolving_hearts::person_with_folded_hands:در #زندگ...

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...
عکس بلند

#بپذیر که هر #حرفی #ارزشِ #شنیدن ندارد و هر #قضاوتی ارزشِ #ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#روزه دارم به #دیدنت ،  #شنیدن ات حتی به  #خواب دیدن ات ربنا...
۶

#روزه دارم به #دیدنت ، #شنیدن ات حتی به #خواب دیدن ات ربنا...

#برشی_از_یک_کتاب :books:یا #باهم قدم میزدیم. دست در دست. #سا...
عکس بلند

#برشی_از_یک_کتاب :books:یا #باهم قدم میزدیم. دست در دست. #سا...

کدام یک #خائن تر است؟آن کسی که در آغوش #تو، میل آغوش #دیگری ...

کدام یک #خائن تر است؟آن کسی که در آغوش #تو، میل آغوش #دیگری ...

#تَنها یک زن میداند،#شنیدن "دوستت دارم"#هرگز نه کُهنه میشود ...
۲۴

#تَنها یک زن میداند،#شنیدن "دوستت دارم"#هرگز نه کُهنه میشود ...

.باید شروع کرد گاهیاز نو نوشتن رابا دل شنیدن راطعمت چشیدن را...

.باید شروع کرد گاهیاز نو نوشتن رابا دل شنیدن راطعمت چشیدن را...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:از#خوی_های_نادان این است که قبل...

#حضرت_امام_صادق_ع می فرمایند:از#خوی_های_نادان این است که قبل...