سردار_بی_سر (۱۰ تصویر)

گاهی از آن بالانگاهی به ما اسیران دنیا كن ...دیدنی شده حال خ...

گاهی از آن بالانگاهی به ما اسیران دنیا كن ...دیدنی شده حال خ...

دادن (سَــر)نهـ عجبــــداشٺن(سَــر) عجب اسٺـــــ [:broken_he...
۱

دادن (سَــر)نهـ عجبــــداشٺن(سَــر) عجب اسٺـــــ [:broken_he...

ڪاش تقدیر شهـادتبہ سرانجام شود..و ڪسےهستکہ میلش شده گمنام شو...

ڪاش تقدیر شهـادتبہ سرانجام شود..و ڪسےهستکہ میلش شده گمنام شو...

#سردار_بی_سرنشستـن در پـشت میز مذاڪـــره با آمریڪـــابراے مـ...
۱

#سردار_بی_سرنشستـن در پـشت میز مذاڪـــره با آمریڪـــابراے مـ...

عکس خودمه :)از شناسایی آمده بود. منطقه مثل موم توی دستش بود....
۳

عکس خودمه :)از شناسایی آمده بود. منطقه مثل موم توی دستش بود....

کار به توهین و بد وبیراه گفتن کشیده بودحاجی خونسرد نشسته بود...
۳

کار به توهین و بد وبیراه گفتن کشیده بودحاجی خونسرد نشسته بود...

یک خانمی باردار بود و همسرش به او گفت بیا نرویم کربلا ممکن ا...
۱

یک خانمی باردار بود و همسرش به او گفت بیا نرویم کربلا ممکن ا...

همسر شهید همت:که برویم سپاهبرویم فلان سردخانهبرویم توی سالنی...

همسر شهید همت:که برویم سپاهبرویم فلان سردخانهبرویم توی سالنی...

جای شهید همت خالیکه خانمش میگفت :همیشه به شوخی بهش میگفتماگه...

جای شهید همت خالیکه خانمش میگفت :همیشه به شوخی بهش میگفتماگه...

می خواهید #خدا #عاشق شما شود :قلم میزنید برای خدا باشد ...گا...

می خواهید #خدا #عاشق شما شود :قلم میزنید برای خدا باشد ...گا...