دوستت_دارم (۳۵۹۱ تصویر)

ای دوست بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره...

ای دوست بیا برگرد با من باش همین الانشم دیره...

چشمه ام کاری به جز زاری نمی آید ز من
۶

چشمه ام کاری به جز زاری نمی آید ز من

نه رفیقی نه طبیبی که کند چاره ی بیماری دل
۳

نه رفیقی نه طبیبی که کند چاره ی بیماری دل

عشق را شاید ولی هرگز مرا نشناختی

عشق را شاید ولی هرگز مرا نشناختی

خدایا تنهایم مگذار...دل خستگان از خود مرنجانید من گفتم

خدایا تنهایم مگذار...دل خستگان از خود مرنجانید من گفتم

گاهی از خودمان می‌پرسیم: #دوست_داشتن_به_چه_دردمان_می‌خورد❔را...
۲۶

گاهی از خودمان می‌پرسیم: #دوست_داشتن_به_چه_دردمان_می‌خورد❔را...

آنجا که تویی در چه حساب است دل ما

آنجا که تویی در چه حساب است دل ما

👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞✌👑💑🇲🍃🌻🍃🌸🍃💌__ 🌼🍃🌹 NICE🌼🍃🌹 ️___💚...

👓 ℒ♡ⓥℯॐ♥♜♛ مرضیــه♜♚♥ ℒ♡ⓥℯॐ ♌🌞✌👑💑🇲🍃🌻🍃🌸🍃💌__ 🌼🍃🌹 NICE🌼🍃🌹 ️___💚...

رو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره
۲

رو در و دیوار این شهر همش از تو یادگاره

ذکر لبم شده که الهی ببینمت عزیز جان

ذکر لبم شده که الهی ببینمت عزیز جان

لبهامو بستم ولی حرفا دارم رنجیده دل از غم روزگارم...

لبهامو بستم ولی حرفا دارم رنجیده دل از غم روزگارم...

دوست داشتن خوبان گاه سکوت گاهی دعا از دل و جان

دوست داشتن خوبان گاه سکوت گاهی دعا از دل و جان

اگر تو نبودی عشق نبود مرضیه

اگر تو نبودی عشق نبود مرضیه

نپسندید دلِ زار من آزارِ کسی
۲

نپسندید دلِ زار من آزارِ کسی

سلام ای عشق من ای بهتر از جان سلام خورشید من در روز سردم
۱

سلام ای عشق من ای بهتر از جان سلام خورشید من در روز سردم

تلخی ولی بوسیدنت را دوست دارم
۴

تلخی ولی بوسیدنت را دوست دارم

آرام زمزمه کن  نجوای  #دوستت_دارم را در گوشم بگذار تجربه ی ا...
۳۲

آرام زمزمه کن نجوای #دوستت_دارم را در گوشم بگذار تجربه ی ا...

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی
۵

هرچه گشتیم در این شهر نبود اهل دلی

digikala