انتظاری (۱۱ تصویر)

به هر دلیلی با هر #بهانه ای در هرکجای این جهان که نشسته ای م...
عکس بلند
۶

به هر دلیلی با هر #بهانه ای در هرکجای این جهان که نشسته ای م...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:black_club_suit:✓✓روزی که از دنیا هیچ #توقعی نداشته باشی، د...
عکس بلند

:black_club_suit:✓✓روزی که از دنیا هیچ #توقعی نداشته باشی، د...

روزی که از دنیا هیچ #توقعی نداشته باشید؛ دیگر برای شما #ناکا...
عکس بلند

روزی که از دنیا هیچ #توقعی نداشته باشید؛ دیگر برای شما #ناکا...

#دیگر مـرا#به داشـتنِ تو#انتظاری نیست ..#نه من؛#حالِ عاشقی د...
۲۱

#دیگر مـرا#به داشـتنِ تو#انتظاری نیست ..#نه من؛#حالِ عاشقی د...

و تو چه زیبا برایم تفسیر کردی . . .معنی #انتظار را . . .#انت...

و تو چه زیبا برایم تفسیر کردی . . .معنی #انتظار را . . .#انت...

664چه خوش باشدکه بعد از #انتظاریبه #امید ی رسد امیدواری...#م...
۶

664چه خوش باشدکه بعد از #انتظاریبه #امید ی رسد امیدواری...#م...

#اعتراض شدید #کرمانی_مقدم به طارمی #پیشکسوت تیم فوتبال پرسپو...
۲

#اعتراض شدید #کرمانی_مقدم به طارمی #پیشکسوت تیم فوتبال پرسپو...