المیرا_دهنوی (۱۷۰ تصویر)

"تنهایی"به این معنی نیست که دورت خالی از آدم باشه و کسی رو ن...
۲

"تنهایی"به این معنی نیست که دورت خالی از آدم باشه و کسی رو ن...

گاهی اوقات، بغض از سکوتِ مطلق است که خانه نشینِ گلوگاهِ آدمی...

گاهی اوقات، بغض از سکوتِ مطلق است که خانه نشینِ گلوگاهِ آدمی...

‍ گفتم دلبر، امشب از همیشه شب‌تره!انگاری یه جور غمِ سنگین نش...
۱

‍ گفتم دلبر، امشب از همیشه شب‌تره!انگاری یه جور غمِ سنگین نش...

#elham31همه ی آدم ها روی کسایی که دوسشون دارن یه حساب دیگه ا...

#elham31همه ی آدم ها روی کسایی که دوسشون دارن یه حساب دیگه ا...

من معجزه را فردی می‌ناممکه می‌شود در آغوشش عالم و آدم را از ...
۹

من معجزه را فردی می‌ناممکه می‌شود در آغوشش عالم و آدم را از ...

مثلا بگوییمیشود امروز من موهایت را شانه کنم؟چشمانم از شوق بر...

مثلا بگوییمیشود امروز من موهایت را شانه کنم؟چشمانم از شوق بر...

📝آدما های مغرور دو دسته اند:مغرورِ خوب و مغرورِ بدمغرورِ خوب...
۱۱

📝آدما های مغرور دو دسته اند:مغرورِ خوب و مغرورِ بدمغرورِ خوب...

نتونستن گاهی اوقات کلمه‌ی غم انگیزیه،گاهی اوقاتم خیلی شیرینه...

نتونستن گاهی اوقات کلمه‌ی غم انگیزیه،گاهی اوقاتم خیلی شیرینه...

خب گاهی اوقات آدم هوس میکند تنها باشد.خودش باشد و خودش.نه ای...
۱

خب گاهی اوقات آدم هوس میکند تنها باشد.خودش باشد و خودش.نه ای...

همه ی آدم ها روی کسایی که دوسشون دارن یه حساب دیگه ای باز می...

همه ی آدم ها روی کسایی که دوسشون دارن یه حساب دیگه ای باز می...

من تبدیل شده‌ام به تکه‌ای از پآییز!پآییزی که مثلِ بآرشِ قطره...

من تبدیل شده‌ام به تکه‌ای از پآییز!پآییزی که مثلِ بآرشِ قطره...

صبح هایم را بخیر کنبی هوا زنگ بزن بگو دلتنگیبگو میخواهی ببین...
۵

صبح هایم را بخیر کنبی هوا زنگ بزن بگو دلتنگیبگو میخواهی ببین...

‌‏هیچوقتهیچکسبه اندازه ی من دوستت نخواهد داشت!این تو ،این تم...

‌‏هیچوقتهیچکسبه اندازه ی من دوستت نخواهد داشت!این تو ،این تم...

به من مربوط نیست اما...دارد سرد می شود هوا،سر قرار که می روی...

به من مربوط نیست اما...دارد سرد می شود هوا،سر قرار که می روی...

گفتم دلبرامشب از همیشه شب تره!انگاری یجور غمِ سنگین نشسته تو...

گفتم دلبرامشب از همیشه شب تره!انگاری یجور غمِ سنگین نشسته تو...

من معجزه را فردی می‌نامم که می‌شود ؛در آغوشش عالم و آدم را ا...

من معجزه را فردی می‌نامم که می‌شود ؛در آغوشش عالم و آدم را ا...

جمعه ها آدم حس و حال عجیبی پیدا میکند!شاید کمی بغلی و بهانه ...
۲۳

جمعه ها آدم حس و حال عجیبی پیدا میکند!شاید کمی بغلی و بهانه ...