اشرف_مخلوقات (۱۰ تصویر)

خدایا شکرت
۱

خدایا شکرت

خودشناسی
۱

خودشناسی

به گزراش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ‌عصر ۱ خرداد ۱۳۹۹ کانال ه...
۱۱

به گزراش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ‌عصر ۱ خرداد ۱۳۹۹ کانال ه...

کاری کن که الان افتخار کنن بهت👌👍 شاید فردا نتونی و فقط حسرت ...

کاری کن که الان افتخار کنن بهت👌👍 شاید فردا نتونی و فقط حسرت ...

من از همواری این خلق ناهموار میترسم ... #صائب :two_hearts: #...
۴

من از همواری این خلق ناهموار میترسم ... #صائب :two_hearts: #...

به خودت افتخار کن تو اشرف مخلوقاتی میدونی یعنی چی؟ این کم نی...

به خودت افتخار کن تو اشرف مخلوقاتی میدونی یعنی چی؟ این کم نی...

#اشرف_مخلوقات:neutral_face::heavy_black_heart:
۵

#اشرف_مخلوقات:neutral_face::heavy_black_heart:

دنیایِ مجازیه و ب هر حال ما #اشرف_مخلوقات ....خداوند همه ما ...

دنیایِ مجازیه و ب هر حال ما #اشرف_مخلوقات ....خداوند همه ما ...

:down-pointing_red_triangle:هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت ی...
۳

:down-pointing_red_triangle:هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت ی...

#انسان #موجود غریبی استاگر به او بگویید در #آسمان یکصدمیلیار...

#انسان #موجود غریبی استاگر به او بگویید در #آسمان یکصدمیلیار...