:up-pointing_red_triangle:واکنش کاربران فضای مجازی به  تفاوت...
۶

:up-pointing_red_triangle:واکنش کاربران فضای مجازی به تفاوت...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: آقاسلامباز منم، خاک پایتان...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: آقاسلامباز منم، خاک پایتان...

درگذشت #پروفسور مریم #میرزاخانی به جامعه بشری تسلیت
۲

درگذشت #پروفسور مریم #میرزاخانی به جامعه بشری تسلیت

حرم آقا این روزها چه حال و هوایی داره !دلتون هوایی شد ما رو ...
۲۰

حرم آقا این روزها چه حال و هوایی داره !دلتون هوایی شد ما رو ...

دیگرامشب نخلستانهای کوفه رو کسی نیس باهاشون درد دل کنه ای چا...
۱

دیگرامشب نخلستانهای کوفه رو کسی نیس باهاشون درد دل کنه ای چا...

یا#علی ای صوت #عدالت انسانی ای #پدر تمام امت انا و علی ابواه...

یا#علی ای صوت #عدالت انسانی ای #پدر تمام امت انا و علی ابواه...

یاعلی دیگرامشب کسی نیست که کیسه های برنج و آرد رو به دوش کشد...

یاعلی دیگرامشب کسی نیست که کیسه های برنج و آرد رو به دوش کشد...

:radio_button:ای خدا شیعه دلش محزون است:radio_button:از غم ع...
۱

:radio_button:ای خدا شیعه دلش محزون است:radio_button:از غم ع...

فلک امشب نسیمی سرد داردزمین از غُصّه رنگ زرد داردبیا ای دل ب...

فلک امشب نسیمی سرد داردزمین از غُصّه رنگ زرد داردبیا ای دل ب...

بچه های ۹_۱۰ ساله آلمان ۲۱ ساعت روزه میگیرنآفرین به تربیتشون...

بچه های ۹_۱۰ ساله آلمان ۲۱ ساعت روزه میگیرنآفرین به تربیتشون...

من نیاز بهمقبولیت و تأیید اجتماعی دارماما نباید خودم را #اسی...

من نیاز بهمقبولیت و تأیید اجتماعی دارماما نباید خودم را #اسی...

بسیاری از افراد بعداز گناهی احساس گناه شدید می‌کنند می‌گویند...

بسیاری از افراد بعداز گناهی احساس گناه شدید می‌کنند می‌گویند...

#خدیجه اولین زنی بود که به من #ایمان آورد ودر زمانی که همه م...

#خدیجه اولین زنی بود که به من #ایمان آورد ودر زمانی که همه م...

وظیفه من نخست وزیری نیست بلکه رهبری و هدایت مردم است؛وظیفه ر...
۱

وظیفه من نخست وزیری نیست بلکه رهبری و هدایت مردم است؛وظیفه ر...

:white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark:امام کاظم(ع)...

:white_heavy_check_mark::white_heavy_check_mark:امام کاظم(ع)...

ما همه ،همه مان فرزندِ « او » هستیم ،و باری به سنگینیِ « او ...

ما همه ،همه مان فرزندِ « او » هستیم ،و باری به سنگینیِ « او ...

مسلمان بودن نژاد نیست، سبک زندگی و انجام اوامر الهی استزنان ...

مسلمان بودن نژاد نیست، سبک زندگی و انجام اوامر الهی استزنان ...

‌‌:exclamation_question_mark: ️سوال:چرا حجاب اجباری است در ا...

‌‌:exclamation_question_mark: ️سوال:چرا حجاب اجباری است در ا...

10 خرداد ؛ روز جهانی مبارزه با #دخانیاتاز همین امروز به فکر ...

10 خرداد ؛ روز جهانی مبارزه با #دخانیاتاز همین امروز به فکر ...

میدونستید خدا خیر دنیا و آخرت رو در خدمت به همسر قرار داده ،...

میدونستید خدا خیر دنیا و آخرت رو در خدمت به همسر قرار داده ،...