مريم

arshiyan

خودم ميدونمكه خيلي ادم صبوري هستم
دوستام ميگن كه مهربونم

instagram: jiana___

سلام دوستهاي خوبم  بچه ها ويس باز حالش خرابه فكنم  چرا وقتي ...
۱

سلام دوستهاي خوبم بچه ها ويس باز حالش خرابه فكنم چرا وقتي ...

رای خودم مردی شده ام..... بی صداگریه میکنم این روزها..... در...
۶

رای خودم مردی شده ام..... بی صداگریه میکنم این روزها..... در...

#_دختركي_ب_نام_آرزو
امروز صب تو مطب دكتر نشسته بودم منتظر او...
۴

#_دختركي_ب_نام_آرزو امروز صب تو مطب دكتر نشسته بودم منتظر او...

#خدایا ، بر من این #نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی #تسل...
۳

#خدایا ، بر من این #نعمت را ارزانی دار که : بیشتر در پی #تسل...

ایלּ روزها اـפـسا๛ مے ڪنҐ ... 
وقتے مے نویسҐ פֿــבا چشمهایش...
۲

ایלּ روزها اـפـسا๛ مے ڪنҐ ... وقتے مے نویسҐ פֿــבا چشمهایش...

فرصتی نبود
لحظه اش که برسد
نه به دستهایش فکر میکنم
نه آخرین ...

فرصتی نبود لحظه اش که برسد نه به دستهایش فکر میکنم نه آخرین ...

انگور شبيه قلب
۲

انگور شبيه قلب

غرورم مهم است و عشق تو مرا می کشاند به هوسناکترین نقطه ایی ک...
۱

غرورم مهم است و عشق تو مرا می کشاند به هوسناکترین نقطه ایی ک...

قهر نکن عزیزم!
همیشه که عشق
پشت پنجره هایمان سوت نمیزند
گاهی...
۱

قهر نکن عزیزم! همیشه که عشق پشت پنجره هایمان سوت نمیزند گاهی...

هیچ گاه به کوچه های بن بست ناسزا نگو... رنج بن بست بودن برای...
۴

هیچ گاه به کوچه های بن بست ناسزا نگو... رنج بن بست بودن برای...