نظر جرج جداق در مورد رهبر: من می‌دانم هر کس بخواهد شخصیت ایشان را تعریف کند، او را شخصیتی در منتهای انسانیت و بر قله اخلاق و عدالت معرفی خواهد کرد. ایشان انسانی بزرگ است ...

نظر جرج جداق در مورد رهبر: من می‌دانم هر کس بخواهد شخصیت ایشان را تعریف کند، او را شخصیتی در منتهای انسانیت و بر قله اخلاق و عدالت معرفی خواهد کرد. ایشان انسانی بزرگ است و ایران به خاطر وجود چنین شخصی باارزش است. من از همین جا آرزو می‌کنم ...

📚زندگی نامه شهید ابراهیم هادی بصورت pdf برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید https://b2n.ir/Edrahimhadi

📚زندگی نامه شهید ابراهیم هادی بصورت pdf برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید https://b2n.ir/Edrahimhadi