۳ روز پیش
4K
ما همه اهل توئیم هرکه تورا دوست ندارد به جهنم

ما همه اهل توئیم هرکه تورا دوست ندارد به جهنم

۳ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
حضرت علی علیه السّلام می فرماید:الهجران عقوبه العشق . (هجران ، عقوبت عشق است )کیفر عشق هجران است!!!!!!!! #هجران_عشق #عشق #دوری #دوری_عشق #الهجران_عقوبه_العشق #هجران_یار #جدای #روایت_در_مورد_عشق_معشوق #عاشق_معشوق

حضرت علی علیه السّلام می فرماید:الهجران عقوبه العشق . (هجران ، عقوبت عشق است )کیفر عشق هجران است!!!!!!!! #هجران_عشق #عشق #دوری #دوری_عشق #الهجران_عقوبه_العشق #هجران_یار #جدای #روایت_در_مورد_عشق_معشوق #عاشق_معشوق

۵ روز پیش
6K
الهجران عقوبة العشق و معنای این فرمایش حضرت آن است که معشوق و حق تعالی ، عاشق را به هجران و دوری مبتلا می کند، و این عقوبتی است از او نسبت به عاشق . ...

الهجران عقوبة العشق و معنای این فرمایش حضرت آن است که معشوق و حق تعالی ، عاشق را به هجران و دوری مبتلا می کند، و این عقوبتی است از او نسبت به عاشق . #هجران_عشق #عشق #دوری #دوری_عشق #الهجران_عقوبه_العشق #هجران_یار #جدای #روایت_در_مورد_عشق_معشوق #عاشق_معشوق

۵ روز پیش
8K
سال گذشته بود که فتوایی منتسب به رهبری در کانال‌ها منتشرشد که مدعی بود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعدد زوجات را در شرایط فعلی جامعه مستحب می‌دانند. اما بنا بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده مدتی ...

سال گذشته بود که فتوایی منتسب به رهبری در کانال‌ها منتشرشد که مدعی بود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعدد زوجات را در شرایط فعلی جامعه مستحب می‌دانند. اما بنا بر آنچه در رسانه‌ها منتشر شده مدتی پیش در جمعی با حضور رهبری، یکی از حضار از ایشان درباره صحت این فتوا ...

۵ روز پیش
22K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
7K
۶ روز پیش
7K