ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،‌ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺒﺒﯿﻨﻤﺖ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻻ‌ﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺍﻻ‌ﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺐ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ...

ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،‌ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺒﺒﯿﻨﻤﺖ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻻ‌ﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﺍﻻ‌ﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺐ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﺩﻭﺷﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮏ ...

۲۵ اردیبهشت 1395
370
خوب نیستم

خوب نیستم

۲۴ اردیبهشت 1395
345
بعله اینجوریاس

بعله اینجوریاس

۲۰ اردیبهشت 1395
327
duf-puf#

duf-puf#

۲۰ اردیبهشت 1395
375
*-*

*-*

۲۰ اردیبهشت 1395
322
#اپیکور #عشقن

#اپیکور #عشقن

۱۸ اردیبهشت 1395
336
ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻡ، ﺍﻣﯿﺪﺗﻮ ﻧﮑﺸﺘﻢ ﻫﯿـــــﺶ، ﺳﺎﮐﺖ، ﻓﺮﻭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺻﺎﻑ ﻧﺮﻭ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﮔﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ ...

ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻡ، ﺍﻣﯿﺪﺗﻮ ﻧﮑﺸﺘﻢ ﻫﯿـــــﺶ، ﺳﺎﮐﺖ، ﻓﺮﻭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﻢ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺻﺎﻑ ﻧﺮﻭ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﮔﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﯽ ﮐﻪ #صادق

۱۸ اردیبهشت 1395
340
#داف

#داف

۱۸ اردیبهشت 1395
450
#امیرمالمیر

#امیرمالمیر

۱۸ اردیبهشت 1395
417
#امیر مالمیر

#امیر مالمیر

۱۸ اردیبهشت 1395
590
#سامان#مدلینگ

#سامان#مدلینگ

۱۸ اردیبهشت 1395
393
طلا گلزار جوری به دنیا جهان بخت گفته تو دیپلمم نداری ولی من دارم دکترا میگیرم انگار دارن سر پرفسور سمیعی دعوا میکنن بابا یه ساسی مانکن که دیگه این حرفا رو نداره

طلا گلزار جوری به دنیا جهان بخت گفته تو دیپلمم نداری ولی من دارم دکترا میگیرم انگار دارن سر پرفسور سمیعی دعوا میکنن بابا یه ساسی مانکن که دیگه این حرفا رو نداره

۱۷ اردیبهشت 1395
398
هی روزگار

هی روزگار

۱۷ اردیبهشت 1395
325
بچه ها اکه ویسگونم حذف شه دوباره نصب.کنم چجوری همین پیجم میاد بالا؟؟؟؟لطفا جواب بدید

بچه ها اکه ویسگونم حذف شه دوباره نصب.کنم چجوری همین پیجم میاد بالا؟؟؟؟لطفا جواب بدید

۱۷ اردیبهشت 1395
326
@ @ -

@ @ -

۱۱ اردیبهشت 1395
320
خیلی دوسش دارم

خیلی دوسش دارم

۱۱ اردیبهشت 1395
329
محلقا#

محلقا#

۱۱ اردیبهشت 1395
740
#دنیا

#دنیا

۹ اردیبهشت 1395
331
#مهدی #مدلینگ#

#مهدی #مدلینگ#

۷ اردیبهشت 1395
387
#الناز گلرخ#

#الناز گلرخ#

۷ اردیبهشت 1395
395