شادی

shad.gam

دنیای لایک ها دنیای شنیدن صداهاست،ما در دنیای واقعی صداهای زیادی میشنویم بی انکه گوش کنیم و ببینیم این صدا چی میگه!!!
و ما انسان پرمدعا هستیم...

عروسی هم تموم شد بلاخره... باید دیگه جدی امورات مالیمو حل وفصل کنم و تمرکزمو رو دومورد جمع کنم اولی خریدزمین دومی ومهمتر درسم...امااینا به امورمالیم مربوط میشه تااون حل نشه اینام خ حل نمیشن. ...

عروسی هم تموم شد بلاخره... باید دیگه جدی امورات مالیمو حل وفصل کنم و تمرکزمو رو دومورد جمع کنم اولی خریدزمین دومی ومهمتر درسم...امااینا به امورمالیم مربوط میشه تااون حل نشه اینام خ حل نمیشن. تااموراتمو حل نکنم نمیتونم روبقیه مسائل تمرکز کنم چراکه همیشه ادماازروظاهرشون قضاوت میشن نه اینکه ...

۱ روز پیش
12K
عکس بلند
۴ روز پیش
3K
فرداعروسی... اما من اصلا جون و حس و حال شرکت کردن ندارم!امشب راه بی افتم فرداصبح میرسم ازاونجاهم میرم ارایشگاه البته اگه گند نزنه مجدد به موهام بعدتاخودنصفه های شب بیداریم ...اما درواقع چیزی که ...

فرداعروسی... اما من اصلا جون و حس و حال شرکت کردن ندارم!امشب راه بی افتم فرداصبح میرسم ازاونجاهم میرم ارایشگاه البته اگه گند نزنه مجدد به موهام بعدتاخودنصفه های شب بیداریم ...اما درواقع چیزی که من میخوام اینکه ازالان تا نصفه های شب فردابخوابم...بخوابم...بخوابم... اینقدرکه این مدت بخاطر ضعف قوای ...

۶ روز پیش
22K
۷ روز پیش
6K
نمی خوام ایه یاس بخونم فقط یکم دلم گرفته و زیادی دوباره دارم فکر میکنم الان درست همون زمانی که مغزم باز ارور داده باز رسیدم به اون لحظه ای که میگفتم اگه بچه ها ...

نمی خوام ایه یاس بخونم فقط یکم دلم گرفته و زیادی دوباره دارم فکر میکنم الان درست همون زمانی که مغزم باز ارور داده باز رسیدم به اون لحظه ای که میگفتم اگه بچه ها بودند خیلی چیزا تغییر کرده بود خیلی چیزا متفاوت بود دارم به این فکر میکنم ...

۱ هفته پیش
54K
۱ هفته پیش
3K
زیباست رنگ روغن را میگویم اخیرااگه درجریان باشیدنقاشای کشورم روبه حداعلای فزونی چون بابحران کاغذ دست وپنجه میزنیم وازانجایی که علم اگردرثریاباشد مردانی ازسرزمین پارس بدان دست خواهند یافت هم وطنان خلاقم این هنر راروی ...

زیباست رنگ روغن را میگویم اخیرااگه درجریان باشیدنقاشای کشورم روبه حداعلای فزونی چون بابحران کاغذ دست وپنجه میزنیم وازانجایی که علم اگردرثریاباشد مردانی ازسرزمین پارس بدان دست خواهند یافت هم وطنان خلاقم این هنر راروی گران ترین ودم دستترین اثرجاویدخلقت پیاده میکنن...! صورت که چه عرض کنم صفحه گرافیک نونهالان ...

۱ هفته پیش
12K
تاحالابه شیک و پیک کردن فکر کردین؟ خب معمولادغدغه ادمای اطراف من شیک و پیک کردن ظاهرولباسشونه اما من نه!!!! خب برای من ادما ۳دسته هستند دسته اول کسایی هستندکه منومیشناسندبنابه دلایل خاص مربوطه لزوم ...

تاحالابه شیک و پیک کردن فکر کردین؟ خب معمولادغدغه ادمای اطراف من شیک و پیک کردن ظاهرولباسشونه اما من نه!!!! خب برای من ادما ۳دسته هستند دسته اول کسایی هستندکه منومیشناسندبنابه دلایل خاص مربوطه لزوم و اجباری و اشتیاقی برای شیک و پیک کردن نمیبینم نه اینکه برای این افراد ...

۱ هفته پیش
51K
ازاینکه این اواخر بامن خوب است حس خوبی دارم احساس ارامش ظاهراهمه جارادربرگرفته اما ترسی پشت نگاهم هست ترسی که میترسم ناگهان همه جارابهم بریزد... کاش ترسهایم حقیقی نباشد کاش همه چی خوب پیش برود ...

ازاینکه این اواخر بامن خوب است حس خوبی دارم احساس ارامش ظاهراهمه جارادربرگرفته اما ترسی پشت نگاهم هست ترسی که میترسم ناگهان همه جارابهم بریزد... کاش ترسهایم حقیقی نباشد کاش همه چی خوب پیش برود این حس دوست داشتن را دوست دارم... نمیدونم که چی شده که اینطوری شده اما ...

۱ هفته پیش
10K
دیروز رفتم دیدن استاد اما خب نبودند که ببینمش البته واقعا دلم براش تنگ شده بودمرد خوبیه یکم عقایدشو درک نمیکنم... بعد خواب دیدم سالها گذشت من سر قتل بچه هاکار به دادگاه کشیده وایشون ...

دیروز رفتم دیدن استاد اما خب نبودند که ببینمش البته واقعا دلم براش تنگ شده بودمرد خوبیه یکم عقایدشو درک نمیکنم... بعد خواب دیدم سالها گذشت من سر قتل بچه هاکار به دادگاه کشیده وایشون بخاطر تبرعه شدن مدارک هارو پاک کردن اونقدر که حواسشون جمع همه چی هست اما ...

۱ هفته پیش
23K
چندروزی رفته بودم ور دل ننه جون... خیلی خوش گذشت و ارام بخش بود ولی الان واقعا خستم. حتی حال حرف زدن ندارم... حرفام باشه واسه بعد!

چندروزی رفته بودم ور دل ننه جون... خیلی خوش گذشت و ارام بخش بود ولی الان واقعا خستم. حتی حال حرف زدن ندارم... حرفام باشه واسه بعد!

۲ هفته پیش
6K
اگر وظیفه دریا درست کردن امواج باشه وظیفه من فکر کردن به توعه...

اگر وظیفه دریا درست کردن امواج باشه وظیفه من فکر کردن به توعه...

۲ هفته پیش
3K
دروز برای حل کردن کاری رفتم قم. وقتی از دور حرم و دیدم با خودم فکر کردم تو دنیا ممکنه چند نفر وجود داشته باشن که از مبدا جدا وناکام از مقصد باشند یکی مثلا ...

دروز برای حل کردن کاری رفتم قم. وقتی از دور حرم و دیدم با خودم فکر کردم تو دنیا ممکنه چند نفر وجود داشته باشن که از مبدا جدا وناکام از مقصد باشند یکی مثلا همین خانم فاطمه معصومه سلام الله علیه به قدری از مبدا دور بود که امکان ...

۳ هفته پیش
67K
بنده تهران ندیده دوره گرد دیروزصبح بسیارزودعین زندانیای ازادشده سیررفتم ترمینال جنوب تابرم قم.همیشه این راننده هاالتماس میکردن دیروز هرچی التماس میکردیم سوارمون نمیکردن یسری معدود هم کرایه بسیار بالامیگفتن ازخانمی پرسیدم چی شد؟همیشه که ...

بنده تهران ندیده دوره گرد دیروزصبح بسیارزودعین زندانیای ازادشده سیررفتم ترمینال جنوب تابرم قم.همیشه این راننده هاالتماس میکردن دیروز هرچی التماس میکردیم سوارمون نمیکردن یسری معدود هم کرایه بسیار بالامیگفتن ازخانمی پرسیدم چی شد؟همیشه که اینطورنبودگفت۳روزتعطیلی براهمین.خلاصه برگشتم خوابگاه بگیرم انچنان اش دهن سوزی نیست اماخوابگاه یعنی فقط جای خوابگاه ...

۳ هفته پیش
45K
ادامه پست قبلی: خلاصه علی ناراحت داشت خفه میشدکه گفتن علی عیب نداره گوسفند دیگه ناراحت نباش تو مبارزه پیش میاد...که علی گفت بخاطرگوسفندناراحت نیست!!!!!!! پس چی شده؟گفت ازاین ناراحتم شادیگوسفندمنو ازکوهپایه پرت کرده پایین ...

ادامه پست قبلی: خلاصه علی ناراحت داشت خفه میشدکه گفتن علی عیب نداره گوسفند دیگه ناراحت نباش تو مبارزه پیش میاد...که علی گفت بخاطرگوسفندناراحت نیست!!!!!!! پس چی شده؟گفت ازاین ناراحتم شادیگوسفندمنو ازکوهپایه پرت کرده پایین وقتی داشت گریه میکرد چرابازوی منو نگرفت بازوی خواهرشو گرفت!!!!/!!!/؟؟؟ همه خشکشون زده بود ازدلیل ...

۳ هفته پیش
24K
این طوری بودکه ما توکوه بودیم چندتاقاری قران هم بودن ما همگی گرداگردهم نشسته بودیم مامانمم بودازهمه چی که قراره چی بشه خبرداشتیم که یهویکی ازاین اقایون قاری که خودشوبه اون راه زده بودانگار هیچی ...

این طوری بودکه ما توکوه بودیم چندتاقاری قران هم بودن ما همگی گرداگردهم نشسته بودیم مامانمم بودازهمه چی که قراره چی بشه خبرداشتیم که یهویکی ازاین اقایون قاری که خودشوبه اون راه زده بودانگار هیچی نمیدونه ودرحالی که ازقبل میدونست،یه قاف دادهیچ کس متوجه نشد بجزمن و مامانم!مادیگه زدیم زیر ...

۳ هفته پیش
23K
فردا از اینجا میرم یا خود خداااااااااااااااآاااااااا عجب ادم دو هزاری جای من اومده... از وقتی اومده حرف فقط رستوران و غذا و رستوران و غذا و غذا و غذا وغذا... واقعا خیلی حرف میزنه ...

فردا از اینجا میرم یا خود خداااااااااااااااآاااااااا عجب ادم دو هزاری جای من اومده... از وقتی اومده حرف فقط رستوران و غذا و رستوران و غذا و غذا و غذا وغذا... واقعا خیلی حرف میزنه مغزم داغون شد!ببین دیگه کیه تو پرحرفی زده رو دست من داغون شدم این دیگه ...

۳ هفته پیش
9K
این برنامه رو همین الان از شبکه سه میدیدم محرمانه. احساس کردم داره منو میگه زیادی رفتم تو عمق نگاه خخخخخخخ کاش میفهمیدم چرا این کارارو میکنه دلیل این ضعفش چیه حتما کمکش میکردم تا ...

این برنامه رو همین الان از شبکه سه میدیدم محرمانه. احساس کردم داره منو میگه زیادی رفتم تو عمق نگاه خخخخخخخ کاش میفهمیدم چرا این کارارو میکنه دلیل این ضعفش چیه حتما کمکش میکردم تا حدتوانم که برطرف کنه. اخه تو کاپشن خیلی موندم نکنه ما هم داستان دایره و ...

۳ هفته پیش
18K
از دیدنش خیلی ذوق زده بودم ازاینکه خودشومیدیدم توهرموقعیت و شرایطی هم که باشه دیدنش برام بسیار شگفت اور و هیجان انگیز اما اون چی!؟داشت به یه نحوی کاپشن جذیدشو نشون میداد خخخخخخخ خدایی علاقه ...

از دیدنش خیلی ذوق زده بودم ازاینکه خودشومیدیدم توهرموقعیت و شرایطی هم که باشه دیدنش برام بسیار شگفت اور و هیجان انگیز اما اون چی!؟داشت به یه نحوی کاپشن جذیدشو نشون میداد خخخخخخخ خدایی علاقه به این کاپشن و نمیتونم درک کنم رفتار و اخلاقش بسیار کودکوارانه هستش خب خندم ...

۳ هفته پیش
73K
میدونی گاهی اوقات از چی مطمعنم از اینکه هرچیزی پژواک دارداینقدرکه من صدری صدری میکنم امااوجواب نمیده قطعایه روزی میادومیگه بلاخره ها چیه... امااون روز کاش روزی نباشه که هاچیه صدری و نشنوم نفهمم و ...

میدونی گاهی اوقات از چی مطمعنم از اینکه هرچیزی پژواک دارداینقدرکه من صدری صدری میکنم امااوجواب نمیده قطعایه روزی میادومیگه بلاخره ها چیه... امااون روز کاش روزی نباشه که هاچیه صدری و نشنوم نفهمم و نبینم

۴ هفته پیش
9K