۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
3K
به آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم،بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کردید به دلتان، بگویید گاهی فرصت باهم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست، شما بگویید ،حتی اگر نشنوند دوستت ...

به آنهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم،بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کردید به دلتان، بگویید گاهی فرصت باهم بودنمان کوتاه تر از عمر شکوفه هاست، شما بگویید ،حتی اگر نشنوند دوستت دارم Mohamad

۲ روز پیش
5K
💗Mohamad💗

💗Mohamad💗

۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
4K
دوست دارم Mohamad

دوست دارم Mohamad

۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
شکست حس خستگیت مبارک نبود من تو زندگیت مبارک گذشتن ثانیه های سنگین رسیدن به دل خوشیت مبارک

شکست حس خستگیت مبارک نبود من تو زندگیت مبارک گذشتن ثانیه های سنگین رسیدن به دل خوشیت مبارک

۴ روز پیش
43K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
در سینه هیچ نیست به جزء آرزوی تو(M)

در سینه هیچ نیست به جزء آرزوی تو(M)

۷ روز پیش
3K
همیشه ساده بودم... ساده سلام کردم... ساده دل دادم... ساده صحبت کردم... ساده محبت کردم... ساده باور کردم... ساده چشم گفتم... ساده وابسته شدم... اما...................... سخت دلم را شکستند💔 خیلی سخت............ کاش ساده نبودم😔

همیشه ساده بودم... ساده سلام کردم... ساده دل دادم... ساده صحبت کردم... ساده محبت کردم... ساده باور کردم... ساده چشم گفتم... ساده وابسته شدم... اما...................... سخت دلم را شکستند💔 خیلی سخت............ کاش ساده نبودم😔

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K