چرآ عاقل کند کآری ک نتیجش بشع -last seen along time ago:)

چرآ عاقل کند کآری ک نتیجش بشع -last seen along time ago:)

۱ خرداد 1397
10K
#AM

#AM

۱ آذر 1396
11K
قول داد که امشب به خوابم می آید حالا از شوقِ اینکه قرار است در رویا ببوسمش خوابم نمی برد... 😴 🌙 ⭐

قول داد که امشب به خوابم می آید حالا از شوقِ اینکه قرار است در رویا ببوسمش خوابم نمی برد... 😴 🌙 ⭐

۵ مهر 1396
11K
تآج رو سرع منع تو چرا گرفتی فآز پادشاهی؟

تآج رو سرع منع تو چرا گرفتی فآز پادشاهی؟

۱۹ شهریور 1396
15K
صدام میکنن ردیه عاشق💙

صدام میکنن ردیه عاشق💙

۱۹ شهریور 1396
15K
[ هَمه

[ هَمه "هآن" و "بَله" هَستَند و🗝 📯 شُمآ جآنِ جآنانه مَنی جانآ⛈ 💖 😻 ]

۱۹ شهریور 1396
15K
#حوصله_داشتی_بخون👇 #عاولیه داشتیم باهم قدم میزدیم که یه دفعه چشماش سیاهی رفت، غش کرد و خورد زمین.... رسوندمش درمونگاه.... انقدر ترسیده بودم که تمام تنم داشت میلرزید و منه مرد مثل یه بچه داشتم اشک ...

#حوصله_داشتی_بخون👇 #عاولیه داشتیم باهم قدم میزدیم که یه دفعه چشماش سیاهی رفت، غش کرد و خورد زمین.... رسوندمش درمونگاه.... انقدر ترسیده بودم که تمام تنم داشت میلرزید و منه مرد مثل یه بچه داشتم اشک میریختم... تمام کسایی که تو درمونگاه بودن داشتن به اشکای من نگاه میکردن.... آخه نمیدونید ...

۱۹ شهریور 1396
15K
در محل حرف افتاده بود که دایی عاشق شده است! سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند! از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! دایی ات زده به سرش! دیوانه شده! با ...

در محل حرف افتاده بود که دایی عاشق شده است! سنم کم بود نمیفهمیدم چه میگویند! از مادرم پرسیدم با کلی اخم و تخم گفت هیچی نیست! دایی ات زده به سرش! دیوانه شده! با خودم فکر کردم ای بابا بیچاره دایی ام دیوانه شد... کمی که گذشت فهمیدم دخترِ ...

۱۹ شهریور 1396
15K
#استوری:) #اینستآگرآم:)

#استوری:) #اینستآگرآم:)

۲۰ تیر 1396
19K
#استوری:) #اینستاگرام:)

#استوری:) #اینستاگرام:)

۱۷ تیر 1396
21K
[طُ مث یه پآزلی که مَن چیدنتو دوُست دآرم•~•💋 🍇 #پست:) #اینستاگرام:)

[طُ مث یه پآزلی که مَن چیدنتو دوُست دآرم•~•💋 🍇 #پست:) #اینستاگرام:)

۱۶ تیر 1396
25K
قَسَـم خوردَم نَـیارم اِسمِـتو...🔮 🚬 وَلے اِسمِـت قَسَمَـم بود💎 😇

قَسَـم خوردَم نَـیارم اِسمِـتو...🔮 🚬 وَلے اِسمِـت قَسَمَـم بود💎 😇

۱۶ تیر 1396
18K
Dadachi baby The elevator of the wreckage is the same..😹 💧 داداچـــ🙋 ‍♂🖐 🏻 آسانسور خرابه همین تو کف بمون😂 🖕 🏿

Dadachi baby The elevator of the wreckage is the same..😹 💧 داداچـــ🙋 ‍♂🖐 🏻 آسانسور خرابه همین تو کف بمون😂 🖕 🏿

۱۶ تیر 1396
17K
SAgɦAR: با اَکانــتِ خودِش بِـلاک میکُنِـه با اَکانــتِ دوستِـش فُضـولے

SAgɦAR: با اَکانــتِ خودِش بِـلاک میکُنِـه با اَکانــتِ دوستِـش فُضـولے

۱۶ تیر 1396
17K
Yes, i want your attention, no, i won't beg for i🙊 ☂ ️ [اره،من توجهت رو میخوام،اما برایِ داشتنت التماس نمیکنم 🐼 💫

Yes, i want your attention, no, i won't beg for i🙊 ☂ ️ [اره،من توجهت رو میخوام،اما برایِ داشتنت التماس نمیکنم 🐼 💫

۱۶ تیر 1396
17K
Those who worth loving are the ones who teach how to love yourself... آدمایی ارزش دوست داشتنو دارند که بهت یاد میدن چطور خودتو دوست داشته باشی...

Those who worth loving are the ones who teach how to love yourself... آدمایی ارزش دوست داشتنو دارند که بهت یاد میدن چطور خودتو دوست داشته باشی...

۱۶ تیر 1396
15K
#استوری:) #اینستآگرام:) #saghar.ahm72

#استوری:) #اینستآگرام:) #saghar.ahm72

۱۶ تیر 1396
19K
اونـ یِهـ جورِ دیگَس ازش یِدونه بیشتَر نیسد اونـ یِکی یدونِه منهـ^^💫

اونـ یِهـ جورِ دیگَس ازش یِدونه بیشتَر نیسد اونـ یِکی یدونِه منهـ^^💫

۸ تیر 1396
11K
یآدت باشع پآیآن خوش منی:)

یآدت باشع پآیآن خوش منی:)

۴ تیر 1396
16K
دِلَمـ وآسِهـ خودَمـ تَنگْـ شُدِهـ🔮 چِقَد صِدآمـ بیْـ آهنگْـ شُدِهـ💭 زِندِگیمـ بیْـ تو بیْـ رَنگْـ شُدِهـ🌹 اَز وَقتْیـ قَلبِتـ أز سَنگْـ شُدِهـ💛 🐰 🐾

دِلَمـ وآسِهـ خودَمـ تَنگْـ شُدِهـ🔮 چِقَد صِدآمـ بیْـ آهنگْـ شُدِهـ💭 زِندِگیمـ بیْـ تو بیْـ رَنگْـ شُدِهـ🌹 اَز وَقتْیـ قَلبِتـ أز سَنگْـ شُدِهـ💛 🐰 🐾

۲۹ خرداد 1396
11K