سخن آینه روح است

rezaheydariRH

سلام
جهت آشنایی بیشتر میتوانید به آدرس تلگرام کانال
@rezaheydariRH👇
سخن آینه روح است
اینستاگرام
rezaheydari6978
rherfan.parsiblog.com
مراجعه نمایید
با تشکر

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست امروز ...

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالیست فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست «هوشنگ ابتهاج» ...

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست امروز ...

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خویش دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست امروز که محتاج توام، جای تو خالیست فردا که می‌آیی به سراغم نفسی نیست «هوشنگ ابتهاج» ...

سالها بخود میگفنم و بعضا میگفتن : دلتنگیهایت را به برگ بسپار پاییز ، می ریزد ومن همچنان می سپردم ! اما،نه من و نه هیچکس دیگر نمیدانستیم درخت دلتنگی های بعضی،هم چو درخت دلتنگیهای ...

سالها بخود میگفنم و بعضا میگفتن : دلتنگیهایت را به برگ بسپار پاییز ، می ریزد ومن همچنان می سپردم ! اما،نه من و نه هیچکس دیگر نمیدانستیم درخت دلتنگی های بعضی،هم چو درخت دلتنگیهای من “کاج است” #رضاحیدری #سخن_آینه_روح_است @rezaheydariRH

🌷 ردای سرخ شهادت برقامت رعنایت مبارک🌷 و اینبار غمی. دیگر برقلب شکسته ام جای گرفت وای کاش بجای تو . طعمه دون صفتان جاه طلب وحاسدان وفاسدان و ناکسان و. میشدم قاسم جان خیلی ...

🌷 ردای سرخ شهادت برقامت رعنایت مبارک🌷 و اینبار غمی. دیگر برقلب شکسته ام جای گرفت وای کاش بجای تو . طعمه دون صفتان جاه طلب وحاسدان وفاسدان و ناکسان و. میشدم قاسم جان خیلی زود پر کشیدی .خوب میدانم که این. پرواز برچیده شدن ظلم و کفرو الحادو تزویرو ...