ویژه کنید
عکس و تصویر قال یاقوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون (النمل 46) قرآن ...

قال یاقوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة
لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون (النمل 46)
قرآن کریم با حدود 500 طریق سندی صحیح از سنی و شیعه، معتبرترین سند موجود میان دو میلیارد مسلمان است. و مملو از معارف عقلی و معنوی و اجتماعی و سیاسی و ارشادی و دشمن شناسی و اداره جامعه و مهم تر از همه چیز دریای بی انتهای انسان شناسی و تربیت الهی انسان است. و گزارشات معتبر و لطیفی از انبیا کرام در او آمده است.
که کلمه به کلمه آنها حکمت حقیقی است. اساسا حکمت از آثار تعقل و تقواست. لذا با کتاب نوشتن و کتاب خواندن و ولو مشهور به علامه ذوالفنون شدن و ازین دست مقولات، حکمت به دست نمی آید. حکمت از ثمرات مراحل بعد از تقواست. و با تغییر اسم ها ، مسماها و محتویات اطلاعات رجال صحفی، تغییر نمی کند.
الغرض وجود مقدس حضرت صالح علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان یک انسان شناس قدر و یک مصلح بزرگ اجتماعی در بیانی حکیمانه به قوم شان که امروز هم شخص ما و جامعه ما و جامعه جهانی مخاطب اوست می فرماید : عزیزان عقلا مومنین ای مردم خوب همه بالوجدان میدانید که خوبی ها و بدیهایی هست که همه به کلیات آن معتقدیم و همچنین خدایی هست و صاحب عقاب و دارای کرم و بخشش است.
1_چرا بجای رفتن به سمت خوبی ها و کارهای خوب به سوی کارهای غلط و نامناسب می روید؟ حال که ازدواج هست چرا سمت گناهان اخلاقی می روید؟ حال که تجارت هست چرا سمت ربا و نزول می روید؟ حال که کسب هست چرا سمت دزدی می روید؟ حال که خوش خوئی هست چرا سمت تندخوئی و ترشروئی میروید؟ حال که لذت بخشش هست چرا سمت انتقام میروید؟ حال که کرامت هست چرا سمت ذلت و یاس می روید؟ چرا با وجودی که می توانید معذرت بخواهید و طلب مغفرت کنید با انکار و لجاجت می گویید عذاب بر ما نازل کن؟ و دهها مثال ازین قبیل.
2_شما که می فهمید مبدا ومعادی هست. یعنی خلقت ما چیزی نیست که واقعا قابل انکار باشد هیچ چیز بخودی خود یا تصادفا حاصل نمیشود و حتما موثر و محرک اولیه ای که قائم به خود باشد دارد. و همچنین می بینید که در این عالم خیلی افراد به پاداش مناسب و عقوبت لازم نمی رسند. کافی ست برای لمس بیشتر خود شما یک سر این مسئله باشید. یعنی مال تان را ببرند یا به ناموس یا آبروی شما تعرض کنند یا ابلهان و سفیهان به ناحق جایگاه شایسته شما را بگیرند که مکررا در جامعه می بینیم. خوب باید یک جایی باشد که اینها رسیدگی شود. لذا مبدا و معاد از بدیهیات عقلی است.
3_کنار اینها می بینید که خداوند در مقاطع بسیاری از زندگی، بدون این که شما بخواهید نعمتهایی به شما ارزانی داشته است. نعمت سلامت امنیت عافیت و ... پس این خداوند بخشنده و مهربان است. از آن سو عقل حکم می کند هر خطاکاری به عقوبت برسد و الا خوب و بد یکسان می شود و این یک معادله ظالمانه خواهد بود. پس خداوند منطقا نیکوکاران را پاداش و بدکاران را عقوبت می کند. خداوند متعال در کنار آن اعمال خوب و بد متعارف، یک باب لطف ویژه هم بر انسانها باز کرده است که توبه نام دارد. حضرت صالح(ع) می فرماید خوب شما از ا ین خالق منان و بخشنده طلب مغفرت صادقانه کنید. چرا با او مقابله می کنید چرا به دستورات کریمانه و حکیمانه او دهن کجی می کنید. بیایید به دامان این خدای منان پناه ببرید و چه بسا شما را بخشید و احوال شما را اصلاح کرد.
اما خوب چو گفته اند و تو دانی، ماها خیلی اهل عمل به دانسته ها و معلومات مان نیستیم و غفلت و معصیت و راحت طلبی و لجاجت ها و کدورتها جلوی سعادت ما را گرفته است. و این کلمات دلنشین و منطقی و خیرخواهانه حضرت صالح(ع) در گوش اکثریت اینها نرفت. در عین حالی که مفاسد اشتباهات و گناهان خود را می دیدند آثار ربا را بر جامعه خود می دیدند آثار دروغ آثار خیانت آثار لواط آثار کم فروشی و آثار دیگر گناهان را بر زندگی هایشان و بر جوامع شان می دیدند حاضر به هجرت به سمت نیکی ها و طلب مغفرت صادقانه از محضر مقام ربوبی نبودند. اعیذکم و نفسی منه بالله العظیم. والعاقبه للمتقین.
#الله#قرآن_کریم #سنی #شیعه #مسلمان #عقلی #معنوی #اجتماعی #سیاسی #ارشادی #دشمن_شناسی #جامعه #انسان_شناسی #تربیت_الهی #انسان #انبیا #حکمت_حقیقی #حکمت #تعقل #تقوا #کتاب #علامه #اسم #مسما #رجال_صحفی #حضرت_صالح #انسان_شناس #مصلح_بزرگ #حکیمانه #شخص #جامعه_جهانی #عقلا #مومنین #مردم #خوب #ازدواج #تجارت #ربا #نزول #کسب #دزدی #ذلت #مبدا #معاد #خلقت #موثر #محرک_اولیه #قائم #پاداش #عقوبت #مال #ناموس #آبرو #ابلهان #سفیهان #بدیهیات_عقلی #سلامت #امنیت #عافیت #بخشنده #مهربان #عقل #خطاکار #نیکوکاران #بدکاران #خداوندمتعال #لطف_ویژه #توبه #طلب_مغفرت #اصلاح #غفلت #معصیت #راحت_طلبی #لجاجت #کدورت #سعادت #منطقی #خیرخواهانه #مفاسد اشتباهات #ربا #دروغ #خیانت #لواط #کم_فروشی #گناهان #زندگی #هجرت #والعاقبه_للمتقین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...