ویژه کنید
عکس و تصویر ... ما آدم ها شبیه کاغذهای سفیدیم ... هر کدام یک سرنوشت داریم ... عده ...

...
ما آدم ها شبیه کاغذهای سفیدیم ...
هر کدام یک سرنوشت داریم ...
عده ای یک صفحه از روزنامه هستیم
و عده ای صفحه ی یک کتاب ...‌
اما بعضی از ما چرک نویس می شویم ...
از وسط زندگی جدا می‌شویم
و زیر دست های کسانی می افتیم که می خواهند با ما مسئله های زندگیشان را تمرین کنند ...
بارها و بارها اشتباهاتشان را تکرار می کنند تا به جواب درست برسند‌...
به جواب درست که رسیدند ،
زندگی را که بلد شدند چرک نویس را مچاله می کنند‌ و دور می اندازند ...
می روند سراغ برگه ی اصلی ...
هر چیزی را که با چرک نویس یاد گرفته اند روی برگه ی اصلی می نویسند
و خیالشان راحت است که جواب درستی داده اند ...
خوب می دانند دیگر اشتباهاتشان تمام شده ،
دیگر زندگی را یاد گرفته اند...
فراموش می‌کنند این یاد گرفتن را مدیون چرک نویسی هستند که اشتباهاتشان را برای او باقی گذاشته اند ..‌.
چرک نویس برای همیشه فراموش می شود ...‌
فقط خط هایی روی تنش‌می ماند که یادگاری سختی هایی ست که کشیده ...‌
خیلی از ما آدم ها در زندگی چرک نویس کسی بوده ایم ...
خیلی از ما خوب می دانیم احساسات و زندگی که حالا داریم مربوط به چه گذشته ایست ...
خوب می دانیم چقدر زخم خورده ی اشتباهات دیگرانیم ...
همان کسانی که حالا هیچ سهمی از زندگی اصلیشان نداریم ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...