ویژه کنید
عکس و تصویر #forever_i_love_you جزورو خوندم بلند شدم دیدم دخترا تو آشپزخونه نشستن و دارن با هم میخندن ...

#forever_i_love_you
جزورو خوندم بلند شدم دیدم دخترا تو آشپزخونه نشستن و دارن با هم میخندن رفتم و از پشت اینهه رو بقل کردم
گفت هویی لاری کجا بودی
گفتم داشتم خر میزدم
هانا اومد یه پس گردنی بهم زد و گفت درست بحرف بیفرهنگ
چشم غره رفتم بهش
اینهه رو ول کردم دیدم جکی رفت طرف گوشیش و با لبخند شروع کرد به پی ام دادن از پشت رفتم نگاه کردم دیدم یکی به نام زندگیم پی ام داده امروز ساعت ۳ میبینمت جیغ زدم جکییی تو دوست پسر داریی ????
اینهه و هانا اومدن و با تعجب به ما نگاه کردن جکی سرشو انداخت پایین و گفت انگار باید جریانو براتون بگم هممون منتظر به جکی نگاه میکنیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...