ویژه کنید
عکس و تصویر همیشه مردهای عاشق دست کم یکبار ازشدتِ عجز درپنهانی ترین کنجِ تنهایی شانه هایشان لرزان ...

همیشه مردهای عاشق دست کم یکبار ازشدتِ عجز درپنهانی ترین کنجِ تنهایی شانه هایشان لرزان شده وچشمهایشان تر...
اصلا عشق حال وهوایش همین است،آنقدرناتوانت میکند که محال ترین هارا ممکن میسازد وآنوقت است که حتی اگر مغرور ترین فردِ این کره ی خاکی باشی دردهایت جوری به چشمهایت میتازند که گویی سیلابی روان شده...
ازنظرمن یکی ازاعجاب انگیز ترین هایِ جهان مردمغروری است که تمام احساسش رامقابل زنی خلع سلاح کرده واحساسش مثل رودی ازچشمهایش روان شده!اصلا آدم دلش میخواهد دست ِروزمرگی هارا بگیردوکناری بگذارد وباحواسی جمع به تماشای آن حجم از شیفتگی بنشیند...
همیشه مردهای عاشق برایم قداستی خاص داشتند وتو یکی از مقدس ترین هایی برای چشم های مشتاقِ من!
وقتی با تمام احساست به چشمانم خیره میشوی کلام را بیهوده میکنی چراکه چشمانت به طنازترین حالت ممکن چون آینه ای مقابل آینه نگاهم قرارگرفته...
اصلاکلام به چه کار وقتی نگاهمان آن همه حرف برای گفتن دارد...
مکررترین تکرارمیانِ دلبری هامان سَریست که به آسمان میگیری وزمزمه ای آرام ومن خوب یادم است خیلی قبل تر وقتی سوال پرسیدم چه میکنی گفتی بعدازروز های سخت وتلخ جدایی که شادی های این روزهامحال ترین بود هرلحظه وهرثانیه داشتنت یک ذکر خداراشکر لازم دارد
ومن فکرمیکنم توچندبار درکنج تنهاییت باخدا بغض کردی وباخداباریدی که امروز این همه پری از حس سپاس؟
لازم است بازبگویم جان مایی؟
#خودنویس #بانومیم
#شهریور است‌اما!
من از #مهر تٌ پُـرَم...!!
#پ_ن
توهرحال وهوایی بعدتو نوشتن تنها مسکّنِ منِ!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...