ویژه کنید
عکس و تصویر هوای یڪدیگر را داشته باشید دل نشڪنید قضاوت نڪنید هنجارهای زندگی ڪسی رامسخره نڪنید به ...

هوای یڪدیگر را داشته باشید
دل نشڪنید
قضاوت نڪنید
هنجارهای زندگی ڪسی رامسخره نڪنید
به غم ڪسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نڪنید
آدمها دنیا دو روز است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...