ویژه کنید
عکس و تصویر رفیق خوب چیست ؟ صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند. افسردگی را ...

رفیق خوب چیست ؟
صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند.
افسردگی را منحل میکند!
آخر هفته ها با او خوش است و اگر
نباشد هفت روز هفته دق میکند.
بال و پَر برای رسیدن به آرزوهایت نیست،اما یک جفت پا دارد و چند پای دیگر قرض میکند که در مسیر رویاهایت با تو همراه شود..
دَم و باز دَم نیست؛اما اگر نفست میان راه گرفت،شانه هایت را آرام فشار میدهد،بطری آبی میان دستت میگذاردتا گلویی تَر کنی و بعد
با خنده ها و دیوانه‌بازی‌هایش سِرِپایَت میکند تا با سَرحالی ادامه دَهی . .
این را بگویم و خَلاص ...
رفیق تا آخرش،میماند؛
ولیکن رفیقِ‌خوب تا آخرش،‌رفیق‌میماند!
#مژده_فتحی 💙

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...