ویژه کنید
عکس و تصویر بعضی #دوست💕 _داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕 او ...

بعضی #دوست💕 _داشتنها دیگر گفتن نمیخواهد
انقد به یقین تبدیل شده که حتی نام💕 او
#لبخند💕 روی لبت میشود

همین که #نبودت کنارش ازارش دهد
وبودنت باعث #خوشحالیش

واطمینان خاطرش یعنی
#دوستت💕 _دارد

همین قدر که از نگرانیت نگرانت بشود
که در #صدایش💕 بشنوی

ودر کلامش #حس کنی یعنی
#دوستت💕 دارد

#بعضی وقتها عشق به یقین تبدیل میشود
واین یعنی اوج #عشق💕 واحساس دوطرفه

#دلنوشته

💞 💕 💞

#Love

@d_f ✍

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...