ویژه کنید
عکس و تصویر #شهیدمطهری مَثل شهیــد،مثل شمع است ڪہ خدمتش ازنوع سوخته‌شدن وفانےشدن وپرتوافکندنست تادیگـران دراین پرتـوڪہ بہ ...

#شهیدمطهری
مَثل شهیــد،مثل شمع است
ڪہ خدمتش ازنوع سوخته‌شدن
وفانےشدن وپرتوافکندنست
تادیگـران دراین پرتـوڪہ
بہ بهاےنیستےاوتمـام شده
بنشینندوآسـایش بیابنـد وکارخویش راانجـام دهند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...