ویژه کنید
عکس و تصویر محققین موفق شدند علاوه بر سه حالت موجود برای #آب از حالت چهارم آن پرده ...

محققین موفق شدند علاوه بر سه حالت موجود برای #آب از حالت چهارم آن پرده بر دارند.
تا کنون سه وضعیت #جامد، #مایع و #گاز برای آب متصور می شد اما پژوهشگران #آمریکا توانستند با قرار دادن آب تحت #فشار قوی شاهد حالت چهارم آن باشند.
با انجام این آزمایش در واقع مولکول های آب شکل #کانالی را به خود گرفتند که دارای شش گوشه است و عرض هر کانال به اندازه ۵ اتم بود و هر کانال ظرفیت قرار دادن یک مولکول را در خود داشت.
نکته قابل توجه این است که مولکول های آب در آن فضای بسیار کوچک ویژگی از خود نشان دادند که فقط در مقیاس کوانتوم دیده می شود و به آن tunneling می گویند.
در واقع حالت #تونلینگ #کوانتومی یعنی اینکه ذره و در مقیاس آب، مولکول می تواند بر مانعی که در مسیر آن قرار گفته غلبه کند و در دو طرف آن بطور همزمان باشد.
برای ملموس کردن این تئوری می شود این مثال را زد که وقتی توپی را از بالای یک تپه رها می کنیم پایین می رود و تپه دوم بعنوان یک مانع برای آن به منظور رسیدن به آن طرف تپه محسوب می شود اما زمانیکه بحث تونلینگ کوانتوم مطرح می شود این توپ می تواند به راحتی به آن طرف تپه دوم که بعنوان مانع برای آن تلقی شده بود برود و حتی به داخل آن نفوذ کند و همزمان در هر دو طرف باشد.
در #فیزیک کوانتوم اگر اتمی فاقد انرژی لازم باشد نمی تواند از روی یک مانع عبور کند. در واقع شرایط بوجود آمده برای مولکول های آب شرایطی شبیه به فیزیک کوانتوم را برای آن بوجود آورد که از آن حالت چهارم آب یاد می شود.
به عبارت دیگر اتم های #اکسیژن و #هیدروژن مولکول آب جدا می شوند و بطور همزمان دوباره در شش گوشه کانال حاضر می شوند.
منبع :
http://physics.aps.org/articles/v9/43
#فارسی_فکت #Water (لینک کانال تلگرام ما در بیو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...