ویژه کنید
عکس و تصویر دستی که #ورق می زند ایـن #خاطـره ها را بایـــد بنویســـــد غـم ِ #جـان_کنـدنِ مــا ...

دستی که #ورق می زند ایـن #خاطـره ها را
بایـــد بنویســـــد غـم ِ #جـان_کنـدنِ مــا را
.
مانـدیم و #شما بال گشودیـــد از این شهـــر
رفتیــــــد به #جایی که ببینیــد #خــــدا را
.
گفتیـــــد : به سـرمنزل مقصـود رسیـــــدیم
دیگــــر پس از آن روز ، #ندیدیــم شمـــا را
.
#تقـدیر همـان بود که #بمانیـم و #بمیریــم
آلوده کنیـــــــم از نَفَس ِ خویش #فضــــا را .

انصاف همیــن نیست که از آن همـــه #خوبی
بـر #کوچه بگیریــــم فقط #نام ِ شمـــــا رامدافعان حرم
#خادم_الشهدا_محمد_صالح_شهید_آینده...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...