همه میگن گذشته رو فراموش کن مهم نی اما هیچ کس نمیدونه که گذشته ام جزوی از وجود ماست

همه میگن گذشته رو فراموش کن مهم نی اما هیچ کس نمیدونه که گذشته ام جزوی از وجود ماست

۱۱ خرداد 1395
2K
نٍمیـ؟ـدونًمـ ٍچیکـــــآر کُنـمـ مَن همیشهٍ دَر تاریـکے هَـستَـم #دلسآ

نٍمیـ؟ـدونًمـ ٍچیکـــــآر کُنـمـ مَن همیشهٍ دَر تاریـکے هَـستَـم #دلسآ

۹ بهمن 1394
1K
#اگر #رویاهات #رو#نسازی.. #یکی #دیگه #استخدامت #میکنه #که #براش #رویاهاشو #بسازی #delsa

#اگر #رویاهات #رو#نسازی.. #یکی #دیگه #استخدامت #میکنه #که #براش #رویاهاشو #بسازی #delsa

۳ بهمن 1394
4K
#من چیکار کردم؟ #کاش میتونستم فرار کنم #از این کشی که در حال غرق شدنه #همش سعی میکنم کمک کنم #و به همه صدمه میزنم #حالا احساس میکنم سنگینی دنیا رو #دوشمه #چیکار میتونی بکنی ...

#من چیکار کردم؟ #کاش میتونستم فرار کنم #از این کشی که در حال غرق شدنه #همش سعی میکنم کمک کنم #و به همه صدمه میزنم #حالا احساس میکنم سنگینی دنیا رو #دوشمه #چیکار میتونی بکنی وقت خوبت به #اندازه کافی خوب نیست #وهرچیزی که لمس میکنی به خاکستر #تبدیل میشی ...

۱۷ دی 1394
12K
⇦بخنــــــــــد ٻــــــــــه فڪــــــــــر مــــــــــردن نبــــــــــاش ⌛✔ #دلســــdelsaـــــآ

⇦بخنــــــــــد ٻــــــــــه فڪــــــــــر مــــــــــردن نبــــــــــاش ⌛✔ #دلســــdelsaـــــآ

۱۸ شهریور 1394
1K
↻زندگــــــــــے مــــــــــال منــــــــــه ↻ ✖⇦ایــــــــــن زندگــــــــــے منــــــــــه هرجــــــــــور میخــــــــــواد میخـــــوام بگـــــذره⇨✖

↻زندگــــــــــے مــــــــــال منــــــــــه ↻ ✖⇦ایــــــــــن زندگــــــــــے منــــــــــه هرجــــــــــور میخــــــــــواد میخـــــوام بگـــــذره⇨✖

۱۷ شهریور 1394
1K