tooork

irzA

فرعون‌ها نمی‌توانند
از انسان‌ برده بسازند.

برده‌ها هستند که
فرعون‌ها را می‌سازند
رضاترک...

"سه" تا "الف" را "هرگز" در "زندگی" از "دست" نده...!! "امید" "اصالت" "ادب" رضاترک...

۱۱ آذر 1397
9
بطورکلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی... 👤رضاترک...

بطورکلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی... 👤رضاترک...

۱۰ آذر 1397
9
◾️تا دهان مفت و گوش ها مفتند پشتمان حرف مفت بسیار است...! رضاترک...

◾️تا دهان مفت و گوش ها مفتند پشتمان حرف مفت بسیار است...! رضاترک...

۴ آذر 1397
9
میگن دنیا عادله و آفتابش به همه ی جور میتابه اما کارگر میسوزونه و پولدار برنزه می کنه...!!! #جناب_خان

میگن دنیا عادله و آفتابش به همه ی جور میتابه اما کارگر میسوزونه و پولدار برنزه می کنه...!!! #جناب_خان

۴ آذر 1397
9
♦️مشکل از اونجایی شروع شد که سطح درآمد وقدرت بعضیا از سطح فرهنگشون جلو زد!!! رضاترک...

♦️مشکل از اونجایی شروع شد که سطح درآمد وقدرت بعضیا از سطح فرهنگشون جلو زد!!! رضاترک...

۲۷ آبان 1397
9
بسان رود که در نشیب دره، سر به سنگ می کوبد رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش... رضاترک...

بسان رود که در نشیب دره، سر به سنگ می کوبد رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش... رضاترک...

۲۳ اسفند 1396
9
وقتی می میرید خودتان نمی فهمید که مرده اید و تحمل این واقعیت فقط برای اطرافیانتان آزاردهنده است! بی شعوری هم دقیقا مشابه همین وضعیت است... رضاترک...

وقتی می میرید خودتان نمی فهمید که مرده اید و تحمل این واقعیت فقط برای اطرافیانتان آزاردهنده است! بی شعوری هم دقیقا مشابه همین وضعیت است... رضاترک...

۱۷ اسفند 1396
9
‌‌‌‌‌ کشتن و دفن عقاید اشتباه ، یک خدمت بزرگ به بشریت است ؛ در برخی مواقع ، حتی بهتر از کشفِ یک حقیقت یا واقعیتی نوین است ! رضاترک...

‌‌‌‌‌ کشتن و دفن عقاید اشتباه ، یک خدمت بزرگ به بشریت است ؛ در برخی مواقع ، حتی بهتر از کشفِ یک حقیقت یا واقعیتی نوین است ! رضاترک...

۱۷ اسفند 1396
9
تاریخ به ما نشان می‌دهد که بزرگترین جنایت‌ها ، شکنجه‌ها و کشتارها توسط خشک مقدسان مذهبی صورت گرفته است زیرا آنها از طرف خداوند خود را مامور اصلاح بشریت می‌دانستند ! #شهید_مطهری

تاریخ به ما نشان می‌دهد که بزرگترین جنایت‌ها ، شکنجه‌ها و کشتارها توسط خشک مقدسان مذهبی صورت گرفته است زیرا آنها از طرف خداوند خود را مامور اصلاح بشریت می‌دانستند ! #شهید_مطهری

۱۷ اسفند 1396
10
کودکان موجودات ادبی هستند... چون همان‌گونه که احساس می‌کنند، سخن می‌گویند و نباید مثل کسی احساس کنند که مثل کس دیگری احساس می‌کند! رضاترک...

کودکان موجودات ادبی هستند... چون همان‌گونه که احساس می‌کنند، سخن می‌گویند و نباید مثل کسی احساس کنند که مثل کس دیگری احساس می‌کند! رضاترک...

۱۷ اسفند 1396
9
خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی زیبا میشوی به چشمشان، اماقبول کن تمام مجسمه ها شکستنی هستند، رضاترک...

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند! وقتی قالب فکر دیگران می شوی زیبا میشوی به چشمشان، اماقبول کن تمام مجسمه ها شکستنی هستند، رضاترک...

۲۴ بهمن 1396
9
بر مزارم نه سنگ بگذار نه مجسمه... جفتی کفش بگذار تا برهنه ای بپوشد و برود... رضاترک...

بر مزارم نه سنگ بگذار نه مجسمه... جفتی کفش بگذار تا برهنه ای بپوشد و برود... رضاترک...

۲۳ بهمن 1396
10
لاغر + پولدار = مانکن لاغر + بی‌پول = نی‌قلیون چاق + پولدار = تو پُر چاق + بی‌پول = گامبو پول تعیین کننده‌س چطوری به نظر میرسیم! رضاترک...

لاغر + پولدار = مانکن لاغر + بی‌پول = نی‌قلیون چاق + پولدار = تو پُر چاق + بی‌پول = گامبو پول تعیین کننده‌س چطوری به نظر میرسیم! رضاترک...

۲۲ بهمن 1396
9
کاش مثل حجاب حیا اجباری بود، شرف اجباری بود، راستی و درستی اجباری بود، کاش داشتن معرفت و وجدان و انسانیت اجباری بود... رضاترک...

کاش مثل حجاب حیا اجباری بود، شرف اجباری بود، راستی و درستی اجباری بود، کاش داشتن معرفت و وجدان و انسانیت اجباری بود... رضاترک...

۲۱ بهمن 1396
9
برای ذهن‌دو راه تغذیه وجود دارد؛ یا با جنگیدن با آن و یا با پروردن آن اولی به سرکوب می انجامد و دیگری به هویت یافتن ختم می شود. رضاترک...

برای ذهن‌دو راه تغذیه وجود دارد؛ یا با جنگیدن با آن و یا با پروردن آن اولی به سرکوب می انجامد و دیگری به هویت یافتن ختم می شود. رضاترک...

۲۱ بهمن 1396
9
فرقی نمیکند شب چگونه گذشت، هر صبح زندگی متولد میشود. صبح مثل معجزه میماند، آغاز یک زندگیست که به پایان رسیده رضا ترک...

فرقی نمیکند شب چگونه گذشت، هر صبح زندگی متولد میشود. صبح مثل معجزه میماند، آغاز یک زندگیست که به پایان رسیده رضا ترک...

۱۹ بهمن 1396
9
این ترازو، گر ترازوی خداست این کژی و نادرستی از کجاست؟؟ رضاترک...

این ترازو، گر ترازوی خداست این کژی و نادرستی از کجاست؟؟ رضاترک...

۱۹ بهمن 1396
12
جهان سوم کجاست؟ جهان سوم جاییست که درآمد یک دعانویس از یک برنامه نویس بیشتره و بسیاری از مردمانش با یک استخاره هدف تعیین میکنند و با یک عطسه از هدف خود دست میکشند رضاترک...

جهان سوم کجاست؟ جهان سوم جاییست که درآمد یک دعانویس از یک برنامه نویس بیشتره و بسیاری از مردمانش با یک استخاره هدف تعیین میکنند و با یک عطسه از هدف خود دست میکشند رضاترک...

۱۸ بهمن 1396
16
نه ثروت تا کنون زاییده مردی. نه قصرو کاخ درمان کرده دردی. برو انسانیت را مشتری باش. قضاوت میشوی با آنچه کردی... رضا ترک...

نه ثروت تا کنون زاییده مردی. نه قصرو کاخ درمان کرده دردی. برو انسانیت را مشتری باش. قضاوت میشوی با آنچه کردی... رضا ترک...

۱۵ بهمن 1396
9
قدرت به هر دستی برسد آن را مسموم خواهد کرد. رضا ترک...

قدرت به هر دستی برسد آن را مسموم خواهد کرد. رضا ترک...

۱۵ بهمن 1396
9