نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

text (۲۳۵۱ تصویر)

#text

#text

۱۷ ساعت پیش
3K
#چالش 1:متولد چه ماهی هستی؟ خرداد. 2:احساسات درچه حد؟ بسیار زیاد. 3:از چی پشیمون میشی؟ خیلی کار هایی که میتونستم انجامشون بدم ولی ندادم. یا دیر انجامشون دادم. 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده ...

#چالش 1:متولد چه ماهی هستی؟ خرداد. 2:احساسات درچه حد؟ بسیار زیاد. 3:از چی پشیمون میشی؟ خیلی کار هایی که میتونستم انجامشون بدم ولی ندادم. یا دیر انجامشون دادم. 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ نه، شده که دیر بگم ولی چیزی ندارم که پنهانش کنم. 5:ترسویی؟ فکر نمیکنم. ...

۱ روز پیش
87K
#text

#text

۱ روز پیش
3K
-Eli: ولی یه عصبانیِ غرغروی اورجینال باارزش‌تر از یه صبورِ خنده‌روی فیکه.. #‌text #mofrd

-Eli: ولی یه عصبانیِ غرغروی اورجینال باارزش‌تر از یه صبورِ خنده‌روی فیکه.. #‌text #mofrd

۲ روز پیش
6K
#text

#text

۴ روز پیش
5K
#text

#text

۴ روز پیش
4K
#text #shayea

#text #shayea

۴ روز پیش
5K
#text

#text

۶ روز پیش
5K
#text

#text

۶ روز پیش
4K
#text

#text

۶ روز پیش
4K
جفـت چشامـ کور شـن اگه یه بار دیگه واسهـ ے

جفـت چشامـ کور شـن اگه یه بار دیگه واسهـ ے "تو" اشـک بریزمـ . . . #تکست #عاشقانه #خون #text #blood

۶ روز پیش
6K
#text

#text

۶ روز پیش
5K
#text

#text

۶ روز پیش
5K
جـز دوسـت داشتنـت کارے هست؟! بگو . . . . . . . . . . . . . . . واقعا خوابید؟!اون زرنگاش اعلام حضور کنن ببینم😉واقعـا میتونیـد بخوابید؟ خوشبحالتونـ😊امیدوارمـ همیشـه همینقدر ارومـ بخوابیـد❤ ...

جـز دوسـت داشتنـت کارے هست؟! بگو . . . . . . . . . . . . . . . واقعا خوابید؟!اون زرنگاش اعلام حضور کنن ببینم😉واقعـا میتونیـد بخوابید؟ خوشبحالتونـ😊امیدوارمـ همیشـه همینقدر ارومـ بخوابیـد❤ و مثل من برای اینکه صدای هق هق گریه تون و کسی نشنوه نفستونـ و ...

۷ روز پیش
15K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K
#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

#تصویرزمینه #متن #text #wallpaper #background

۷ روز پیش
5K