نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

somi (۵۸ تصویر)

چقدر بده آدم با خاطره های خوبش اشک بریزه...! #somi

چقدر بده آدم با خاطره های خوبش اشک بریزه...! #somi

۱۵ مهر 1398
2K
Artist:Somi نظرتون درباره دیبوی سولوی سومی؟ شنیدین که قراره I.O.I دوباره تشکیل بشه؟ بنظرتون کدوم اعضا هستن؟ کدوما نیستن؟ #somi #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Somi نظرتون درباره دیبوی سولوی سومی؟ شنیدین که قراره I.O.I دوباره تشکیل بشه؟ بنظرتون کدوم اعضا هستن؟ کدوما نیستن؟ #somi #kpopwall #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱۸ تیر 1398
6K
واااا سومی چرا اونطوری به آیرین نگا میکنه؟!😄😄😄 #somi #irene #rv #redvelvet #red_velvet #cute #fun #kpop #sm #jyp #yg

واااا سومی چرا اونطوری به آیرین نگا میکنه؟!😄😄😄 #somi #irene #rv #redvelvet #red_velvet #cute #fun #kpop #sm #jyp #yg

۷ تیر 1398
6K
Artist:Somi ام وی دیبوی سولوی سومی رو دیدین؟ نظرتون؟ من که قفلی شدم رو آهنگش Everyday is my Birthday. #somi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Somi ام وی دیبوی سولوی سومی رو دیدین؟ نظرتون؟ من که قفلی شدم رو آهنگش Everyday is my Birthday. #somi #kpopwall #girlgroup #girl #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۶ تیر 1398
5K
every day is my BD:) 🍓 #somi

every day is my BD:) 🍓 #somi

۱ تیر 1398
3K
every day is my BD:) 🍓 #somi

every day is my BD:) 🍓 #somi

۱ تیر 1398
3K
- my lovely and cute girl *-* ~ #somi *-*

- my lovely and cute girl *-* ~ #somi *-*

۵ تیر 1397
7K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
6K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
8K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
6K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
10K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 -کیوت جان🐢 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۲۹ خرداد 1397
5K
- هآرتَم *-* ~ #somi *-* #cute *-*

- هآرتَم *-* ~ #somi *-* #cute *-*

۲۰ خرداد 1397
12K
-سومی*-*💕 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۴ اردیبهشت 1397
8K
-سومی*-*💕 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

-سومی*-*💕 [#ioi#kpopland#kpop#somi]♡

۴ اردیبهشت 1397
7K