نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

shah_shahrzad (۲ تصویر)

عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به ...

عروسی یکی از اقوام بود ... رسیدیم تالار... عروس دامادم رسیدن... منم طبق معمول واسه اینکه بابام متوجه سیگار کشیدنم نشه رفتم پشت تالار یه سیگار بکشم ... یه دفعه پشت تالار چشم خورد به یه جوون ... مست بود جوری که حتی متوجه اومدن من نشد... دیدم داره زیر ...

۳ خرداد 1396
333
سفارش رو گرفتم و موتورم رو روشن کردم و رفتم به سمت آدرس... زنگ زدم ... +بله بفرمائید؟؟؟ خانم ببخشید غذاتون رو آوردم... +چشم الان میام پایین... یه لحظه دلم ریخت،چقدر صداش آشنا بود.. صداش ...

سفارش رو گرفتم و موتورم رو روشن کردم و رفتم به سمت آدرس... زنگ زدم ... +بله بفرمائید؟؟؟ خانم ببخشید غذاتون رو آوردم... +چشم الان میام پایین... یه لحظه دلم ریخت،چقدر صداش آشنا بود.. صداش چقدر شبیه...ای وای‌... در باز شد... دیدمش... غذا از دستم افتاد.... من خیره به اون،اون ...

۲ خرداد 1396
125