نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

setayesh (۱۴ تصویر)

#setayesh

#setayesh

۳۱ مرداد 1398
2K
دآرًنْدٍهـْ💪 بٍـهـْـټًرےنْ✨ دُوسْـتٰاےٍ 🙆 جَـهٰانـْ😻 👸 @mobina_golyyy @sanaafrouzi94 @my...k @elahe_ye_naz #fatima #zahra #fariba #mahsa #setayesh👈 (bi marefat😿 😿 ) . . . #paidar#dost#rafigh#abady#bff#samimi #razdar#kharkhon#cute#ba_namak#khob #dostaye_royaee#behtarin_dokhtaraye_jahan . . . #paidar_bemone🙏 🙏 🙏

دآرًنْدٍهـْ💪 بٍـهـْـټًرےنْ✨ دُوسْـتٰاےٍ 🙆 جَـهٰانـْ😻 👸 @mobina_golyyy @sanaafrouzi94 @my...k @elahe_ye_naz #fatima #zahra #fariba #mahsa #setayesh👈 (bi marefat😿 😿 ) . . . #paidar#dost#rafigh#abady#bff#samimi #razdar#kharkhon#cute#ba_namak#khob #dostaye_royaee#behtarin_dokhtaraye_jahan . . . #paidar_bemone🙏 🙏 🙏

۱۲ دی 1397
959
#Setayesh هنرمند من😍😍😍

#Setayesh هنرمند من😍😍😍

۲۱ تیر 1397
93
🎧 #setayesh

🎧 #setayesh

۲۸ خرداد 1397
132
دچاریعنی: دوچشم داری اما؛ حواست چهارچشمی پی کسی است...! #love s #setayesh #you

دچاریعنی: دوچشم داری اما؛ حواست چهارچشمی پی کسی است...! #love s #setayesh #you

۱۲ تیر 1396
68
تمام گوشہ هاے جهان راهم بگردے🚶🌏 جگرگوشہ ام تویے❤👉 #love s #setayesh

تمام گوشہ هاے جهان راهم بگردے🚶🌏 جگرگوشہ ام تویے❤👉 #love s #setayesh

۱۱ تیر 1396
53
بہ احمقانہ ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم 💔 👻 که هیچ خیابونی رو بااون قدم نزدم!🙊 🚶 اما اون تو تمام خاطرات من راه میره😸 💥 #love s #you #setayesh

بہ احمقانہ ترین شکل ممکن دلتنگ کسی هستم 💔 👻 که هیچ خیابونی رو بااون قدم نزدم!🙊 🚶 اما اون تو تمام خاطرات من راه میره😸 💥 #love s #you #setayesh

۲ تیر 1396
35
ی خنده هایے ام هس ک خود طرف یادش نی💦 👄 ولی🙈 🔥 تو هیچوقت فراموشش نمیکنی...👅 😌 #love s #you #setayesh

ی خنده هایے ام هس ک خود طرف یادش نی💦 👄 ولی🙈 🔥 تو هیچوقت فراموشش نمیکنی...👅 😌 #love s #you #setayesh

۱ تیر 1396
31
♥ همہ میگن♥ ♥ [عشق]♥ ♥ یعنے:♥ ♥ [دوست داشتن]♥ ♥ اما...♥ ♥ [من]♥ ♥ میگم:♥ ♥ [عشق]♥ ♥ یعنے:♥ ♥ [یکے مثل تو]♥ ♥ داشتن...♥ #love s #you #setayesh

♥ همہ میگن♥ ♥ [عشق]♥ ♥ یعنے:♥ ♥ [دوست داشتن]♥ ♥ اما...♥ ♥ [من]♥ ♥ میگم:♥ ♥ [عشق]♥ ♥ یعنے:♥ ♥ [یکے مثل تو]♥ ♥ داشتن...♥ #love s #you #setayesh

۳۱ خرداد 1396
30
من بیمارے جدیدے گرفتم!😷 چیزے شبیہ،دلتنگے دائمـ....👽💔 #love s #setayesh

من بیمارے جدیدے گرفتم!😷 چیزے شبیہ،دلتنگے دائمـ....👽💔 #love s #setayesh

۳۰ خرداد 1396
34
درد جز این است؟! که زندگے اجازه دوست داشتنت را بہ من بدهد ولے اجازه داشتنت را نہ؟! #love s #setayesh

درد جز این است؟! که زندگے اجازه دوست داشتنت را بہ من بدهد ولے اجازه داشتنت را نہ؟! #love s #setayesh

۲۷ خرداد 1396
30
#yalda💜 #fatemeh💙 #fatemeh💚 #setayesh💛 #mahshad❤ عاشقتونم تا ابد زندگیای من!😘😍😘😍

#yalda💜 #fatemeh💙 #fatemeh💚 #setayesh💛 #mahshad❤ عاشقتونم تا ابد زندگیای من!😘😍😘😍

۲۴ فروردین 1396
120
مامانم داداشمو داده من نگه دارم....آخه بــــــه مـــــن؟! ازش سلفی گرفتم...تو این عکس سمت راستی هم گذاشتم لای پام که بتونم از گوشیم استفاده کنم.طفلکی #sepehr #setayesh

مامانم داداشمو داده من نگه دارم....آخه بــــــه مـــــن؟! ازش سلفی گرفتم...تو این عکس سمت راستی هم گذاشتم لای پام که بتونم از گوشیم استفاده کنم.طفلکی #sepehr #setayesh

۲ تیر 1395
181
من تو این پست میخوام تشکر کنم از اونایی ک تنهام نذاشتن. تو این مدت، دوستم.داشتن،ازم بدشون میومد،دوستشون داشتم همه و همه از خواهرام شروع میکنم: #mina #taranom #fati(fatemeh) #setayesh #helya #elina(Eli) #mobina #elnaz(Eli) #sahar ...

من تو این پست میخوام تشکر کنم از اونایی ک تنهام نذاشتن. تو این مدت، دوستم.داشتن،ازم بدشون میومد،دوستشون داشتم همه و همه از خواهرام شروع میکنم: #mina #taranom #fati(fatemeh) #setayesh #helya #elina(Eli) #mobina #elnaz(Eli) #sahar #hadiss #hori #nazila(nazi) #ati(atena) #arezoo #nastaran(nesi) #hanieh(hani) #sevda #reyhoon(reyhaneh) اگه کسیو از قلم انداختم ب ...

۵ خرداد 1395
567