نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

kard (۷۴ تصویر)

پیشـ نمآیشـ هآی اعضا در کنسرتـ Busυ The show👐 ♥ #jiwoo#kard👅

پیشـ نمآیشـ هآی اعضا در کنسرتـ Busυ The show👐 ♥ #jiwoo#kard👅

۳ هفته پیش
6K
پیـشـ نمأیشـ اعضآ در کنسرتـ BusanThe show👐♥ #j_seph#kard⚡

پیـشـ نمأیشـ اعضآ در کنسرتـ BusanThe show👐♥ #j_seph#kard⚡

۳ هفته پیش
5K
پیشـ نمآیشـ هایـ اعضآ در کنسرتBusanThe show👐 ♥ #dm#kard👀

پیشـ نمآیشـ هایـ اعضآ در کنسرتBusanThe show👐 ♥ #dm#kard👀

۳ هفته پیش
4K
#kard#jiwoo#jiii... عادمین __<< @Aji_KhengooL >>

#kard#jiwoo#jiii... عادمین __<< @Aji_KhengooL >>

۳ هفته پیش
5K
#kard ادمین __>>@Aji_KhengooL-

#kard ادمین __>>@Aji_KhengooL-

۳ هفته پیش
5K
تَفَلٔدشـ هُم زَمآنـ با عدمین جدیدتونعـ کِ😹🍃 @taeyeon.love.gg چ سَعادتیـ😹✌ #bm#kard♥⚡

تَفَلٔدشـ هُم زَمآنـ با عدمین جدیدتونعـ کِ😹🍃 @taeyeon.love.gg چ سَعادتیـ😹✌ #bm#kard♥⚡

۴ هفته پیش
6K
تَفلُد داریمـ تَفَلُد بی امهـ🎉🎂 مفالَک اوپآیـ درآزِمونـ باعشع🐥⚡ #bm#kard♠🐥

تَفلُد داریمـ تَفَلُد بی امهـ🎉🎂 مفالَک اوپآیـ درآزِمونـ باعشع🐥⚡ #bm#kard♠🐥

۴ هفته پیش
6K
حضور کآرد در مآمآ رَسمآ تأئید شُد^.^ #kard♠

حضور کآرد در مآمآ رَسمآ تأئید شُد^.^ #kard♠

۴ هفته پیش
7K
عآپـ اینستآیـ #Touarvata با پِسرآ👅🙈 #bm#kard

عآپـ اینستآیـ #Touarvata با پِسرآ👅🙈 #bm#kard

۲۱ مهر 1396
2K
عآپـ اینستآیـ #Touraatar با پِسرآ👅🙈 #j_seph#kard

عآپـ اینستآیـ #Touraatar با پِسرآ👅🙈 #j_seph#kard

۲۱ مهر 1396
2K
بی ام : اولین باری که جیوو رو دیدم ، روز تولدم بود. اون کادوی تولدم بود روزی بود که میخواستیم برای اولین بار اوه نانا رو ضبط کنیم و وقتی صداشو شنیدم چون اون ...

بی ام : اولین باری که جیوو رو دیدم ، روز تولدم بود. اون کادوی تولدم بود روزی بود که میخواستیم برای اولین بار اوه نانا رو ضبط کنیم و وقتی صداشو شنیدم چون اون موقع دنبال اخرین عضو بودیم اولین چیزی که بهش فکر کردم این بود که اوه ...

۲۰ مهر 1396
5K
HAPPY JWOO DAY🎉🎄 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #jiwoo 👑 #HBD 🎋

HAPPY JWOO DAY🎉🎄 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #jiwoo 👑 #HBD 🎋

۱۳ مهر 1396
8K
تـولـد مکــنه عشقـ هپـے مپـی🎀💕 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #jiwoo 👑 #HBD 🎋

تـولـد مکــنه عشقـ هپـے مپـی🎀💕 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #jiwoo 👑 #HBD 🎋

۱۳ مهر 1396
7K
آپـ اینستـا بی ام با جیـوو 👫 💖 تولدشــو تبریڪـ گفتـ🎊 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #bm #jiwoo #bwoo🎐

آپـ اینستـا بی ام با جیـوو 👫 💖 تولدشــو تبریڪـ گفتـ🎊 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #bm #jiwoo #bwoo🎐

۱۳ مهر 1396
6K
آپـ اینستـا بی ام با جیـوو 👫💖 تولدشــو تبریڪـ گفتـ🎊 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #bm #jiwoo #bwoo🎐

آپـ اینستـا بی ام با جیـوو 👫💖 تولدشــو تبریڪـ گفتـ🎊 ADMIN #you_r_love 🍃 #kard ❤ #bm #jiwoo #bwoo🎐

۱۳ مهر 1396
5K
تفلد کوعیــــنمون هپیلو باشع🙌🎉 تفلد مکنه کوشولوع🎁🎉🎈 #happyjiwooday🎂 #kard#jiwoo🎈

تفلد کوعیــــنمون هپیلو باشع🙌🎉 تفلد مکنه کوشولوع🎁🎉🎈 #happyjiwooday🎂 #kard#jiwoo🎈

۱۳ مهر 1396
5K
ووچچ ووچچ جی سف*-* ( جی سپ) #j_seph #kard #kpop #korea

ووچچ ووچچ جی سف*-* ( جی سپ) #j_seph #kard #kpop #korea

۱۳ مهر 1396
8K
مَن آمدمـ با یکـ عدد عَدیت از کویین صدامونـ🎼 راسی یادَم رف بگم کع ایمیجین هم میزارمـ✌ عدمین جدیدتان سومین لاورع👅 🙈 #عدمین_بینامـ😐 #KARD♠

مَن آمدمـ با یکـ عدد عَدیت از کویین صدامونـ🎼 راسی یادَم رف بگم کع ایمیجین هم میزارمـ✌ عدمین جدیدتان سومین لاورع👅 🙈 #عدمین_بینامـ😐 #KARD♠

۹ مهر 1396
10K
l´just ued tosee yon then eve rything will de ok فقط احتیاجــ دارمــ بِبینمِت بعدِشـ همه چیـ درصت میشعــ... هایــ✋ــ ادمین جدیدتان هسدم😊 عدیت و مود بورد به همراه عاپ اینستایـ اعضا رو می زارمـ👀🌸 ...

l´just ued tosee yon then eve rything will de ok فقط احتیاجــ دارمــ بِبینمِت بعدِشـ همه چیـ درصت میشعــ... هایــ✋ــ ادمین جدیدتان هسدم😊 عدیت و مود بورد به همراه عاپ اینستایـ اعضا رو می زارمـ👀🌸 هنوز اسمی انتخاب نشده اَست😂🙊 فعلَنتــ👋 #KARD♠

۷ مهر 1396
5K
عشقام*-* من باید برمممم فعلا بابااای✋ دفعه بعدی زودی میامم #kard #somin #j_seph #jiwo #bm

عشقام*-* من باید برمممم فعلا بابااای✋ دفعه بعدی زودی میامم #kard #somin #j_seph #jiwo #bm

۷ مهر 1396
2K