نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

jackson (۳۹۵ تصویر)

پس بگو چرا جکسون لنز نمی زاره😂😂😂😂 #jackson #got7

پس بگو چرا جکسون لنز نمی زاره😂😂😂😂 #jackson #got7

۲ ساعت پیش
3K
Don't keep drowning yourself when they won't even get in the water ... به غرق کردن خودت ادامه نده وقتی که حتی اونا خودشونو به آب نمیزنن👐💘 -لهنتی‌ترین‌لهنتی‌دنیآ😻💋بع‌عنوآن‌یع‌ام‌سی‌زیآدی‌کیوت‌شدع‌😐👐💚 #jackson#got7

Don't keep drowning yourself when they won't even get in the water ... به غرق کردن خودت ادامه نده وقتی که حتی اونا خودشونو به آب نمیزنن👐💘 -لهنتی‌ترین‌لهنتی‌دنیآ😻💋بع‌عنوآن‌یع‌ام‌سی‌زیآدی‌کیوت‌شدع‌😐👐💚 #jackson#got7

۲ روز پیش
5K
#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

۲ هفته پیش
3K
#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

۲ هفته پیش
3K
#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

#jackson👑❤💋😻 #7_for_7❤ #you_are💋

۲ هفته پیش
3K
#yugyeom💛❤ #jackson👑😻❤ #youngjae☄❤

#yugyeom💛❤ #jackson👑😻❤ #youngjae☄❤

۲ هفته پیش
13K
پیام گات سون به جکسون : ● جی بی : جکسونا، به همون اندازه ای که سخت برای آلبوم تلاش کردی،امیدوارم نتایج خیلی خوبی بگیری و خوشحالت کنه.تو هرروز سختی های خیلی زیادی کشیدی و ...

پیام گات سون به جکسون : ● جی بی : جکسونا، به همون اندازه ای که سخت برای آلبوم تلاش کردی،امیدوارم نتایج خیلی خوبی بگیری و خوشحالت کنه.تو هرروز سختی های خیلی زیادی کشیدی و من مطمئنم توی روزهای سختیت کارهای زیادی انجام دادی اما هرگز فراموش نکن که حتی ...

۶ شهریور 1396
19K
#jackson😻

#jackson😻

۴ شهریور 1396
3K
#jackson❤

#jackson❤

۱ شهریور 1396
5K
#jackson😍😍❤

#jackson😍😍❤

۱۷ مرداد 1396
5K
#jackson😍

#jackson😍

۱۷ مرداد 1396
5K
-چِع نِسبَتی داری باش؟ +صِداش آرامِشَمه 💕 پ‌ن : حآلَم بسی بدععععع عآشغآل کبآثَت 😭💔 دلَم برآ جَک تنگیدععععع 😭💔 آی هیت پپسی 😭💔 گمشو بیآو کره 😭💔 دلم برآ خندهآت تنگیدععععع 😭💔 #jackson #got7

-چِع نِسبَتی داری باش؟ +صِداش آرامِشَمه 💕 پ‌ن : حآلَم بسی بدععععع عآشغآل کبآثَت 😭💔 دلَم برآ جَک تنگیدععععع 😭💔 آی هیت پپسی 😭💔 گمشو بیآو کره 😭💔 دلم برآ خندهآت تنگیدععععع 😭💔 #jackson #got7

۱۴ مرداد 1396
15K
مَصَلـَن خَندع هآش عآرآمش بآشِـع 😻🍃 #jackson #got7

مَصَلـَن خَندع هآش عآرآمش بآشِـع 😻🍃 #jackson #got7

۱۱ مرداد 1396
7K
- جینسـون 😻💫 #jinson 😭 #jinyoung #jackson #got7

- جینسـون 😻💫 #jinson 😭 #jinyoung #jackson #got7

۱۱ مرداد 1396
8K
- جینسـون 😻💫 #jinson 😭 #jinyoung #jackson #got7

- جینسـون 😻💫 #jinson 😭 #jinyoung #jackson #got7

۱۱ مرداد 1396
7K
اَگِہ واقِعآ کَسی رو دوست دآشتہ بآشی ... زَمآن و فآصِلہ بآعِث نِمیشَن ، کِہ فرآموشِش کنی ! ✨ پ.ن : مخآطب دآرد ^^❤ #آیسآن خدآ تورو عز مآ نگیرع :| 😂💜 #jackson #got7

اَگِہ واقِعآ کَسی رو دوست دآشتہ بآشی ... زَمآن و فآصِلہ بآعِث نِمیشَن ، کِہ فرآموشِش کنی ! ✨ پ.ن : مخآطب دآرد ^^❤ #آیسآن خدآ تورو عز مآ نگیرع :| 😂💜 #jackson #got7

۴ مرداد 1396
7K
Beauty begins the moment you decide to be yourself -------------------☆☆♡☆☆----------- زیبایی از اون لَحظه ای آغاز میشه که تَصمیم میگیری خودت باشی:)💫 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن:خنده هآش خود زندگیه **❤کینگ وآنگمون👑 پ.ن۲:و همچنآن در انتظآر تیزر 😐💚 ...

Beauty begins the moment you decide to be yourself -------------------☆☆♡☆☆----------- زیبایی از اون لَحظه ای آغاز میشه که تَصمیم میگیری خودت باشی:)💫 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.ن:خنده هآش خود زندگیه **❤کینگ وآنگمون👑 پ.ن۲:و همچنآن در انتظآر تیزر 😐💚 پ.ن۳:دیگـ نمیخآم عقدمو رو کپشن خآلی کنم👀✋شآیدم کردم :|~ پ.ن۴:گیو می یور سآین😐💋 #jackson#got7

۱ مرداد 1396
19K
😎 #jackson

😎 #jackson

۲۸ تیر 1396
5K
به بعضیا باید گفت:تو اصلا منو میبینی؟!! تبلیغ پپسی عه-___-/: #jackson

به بعضیا باید گفت:تو اصلا منو میبینی؟!! تبلیغ پپسی عه-___-/: #jackson

۲۷ تیر 1396
7K
😎 #jackson

😎 #jackson

۲۷ تیر 1396
5K