نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Niloofar_is_a_ZQUAD (۱۷۲ تصویر)

وضعیتـ منـ طـے چند روزگذشتـه-_______- عخـے حوصلمـ سررفتـ پستـ نذآشتمـ خو...اینستآمـ بدردنمیخـورهـ-_- هر چنـد وقتـ یکبآربرایـ رفعـ دلتنگیـ پستـ میذآرمـ... دلممـ برآتونـ تنگـ شده بود^.^ خدآفـظ:) *چِنگَدهـ هشتگـ* #زیـــلو:| #مآرکـو:| #نیلوفـَر:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #niloo_¹D #niloo_z.m

وضعیتـ منـ طـے چند روزگذشتـه-_______- عخـے حوصلمـ سررفتـ پستـ نذآشتمـ خو...اینستآمـ بدردنمیخـورهـ-_- هر چنـد وقتـ یکبآربرایـ رفعـ دلتنگیـ پستـ میذآرمـ... دلممـ برآتونـ تنگـ شده بود^.^ خدآفـظ:) *چِنگَدهـ هشتگـ* #زیـــلو:| #مآرکـو:| #نیلوفـَر:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #niloo_¹D #niloo_z.m

۱۲ آبان 1394
1K
وآهآهآهآهآیـ*______________*عجبـ خوبــــــــــــــــه #style #Niloofar_is_a_ZQUAD #عـَ_اینآ_میخآمـ_خـو

وآهآهآهآهآیـ*______________*عجبـ خوبــــــــــــــــه #style #Niloofar_is_a_ZQUAD #عـَ_اینآ_میخآمـ_خـو

۶ آبان 1394
2K
اینجآنبـ عآوشقـِ اینـ عکسـ جآسـ میبآشمـ...در دورآنـ طفولیتـ همـ جآسـ رآ دوسـ میدآشتمـ ولــی حآلـ فقـط وآندیـ^.^ شَبتآنـ نیز خوشـ:) #justin #Niloofar_is_a_ZQUAD

اینجآنبـ عآوشقـِ اینـ عکسـ جآسـ میبآشمـ...در دورآنـ طفولیتـ همـ جآسـ رآ دوسـ میدآشتمـ ولــی حآلـ فقـط وآندیـ^.^ شَبتآنـ نیز خوشـ:) #justin #Niloofar_is_a_ZQUAD

۴ آبان 1394
2K
بندهـ از همیـــن تیریبون اعلآم میدآرم کـِ خعلـــــے هآرا دوس میدآرم از جملهـ نیآیش رآ:) حآل خوبـ شــــــُدخآهَرَم!؟:||| #Niloofar_is_a_ZQUAD #me

بندهـ از همیـــن تیریبون اعلآم میدآرم کـِ خعلـــــے هآرا دوس میدآرم از جملهـ نیآیش رآ:) حآل خوبـ شــــــُدخآهَرَم!؟:||| #Niloofar_is_a_ZQUAD #me

۲ آبان 1394
843
مــن ویدیــو اینو میخآم-_____- کســــے دآرهـ!!؟؟؟ لینکـ:||| #Niloofar_is_a_ZQUAD #ziam #onedirection

مــن ویدیــو اینو میخآم-_____- کســــے دآرهـ!!؟؟؟ لینکـ:||| #Niloofar_is_a_ZQUAD #ziam #onedirection

۱ آبان 1394
2K
اون پـیجـ...همچنآن دنبآل شونده هآش درحآلِ افزایشهـ...عجبــــآ-______- مـَن اینجآم بعــد اونــور:||| *خبـ..یـ چیزی بگم و رفع زحمتـ کنم:) اگهـ خدا بخـآد میخآم کمتر بیآم:| نظرتونم راجبـ پیج بگیــن:|(درصورتیکهـ چندان مهم نـــے) هـَرکـے آنفآلو کنهـ خره:||| ...

اون پـیجـ...همچنآن دنبآل شونده هآش درحآلِ افزایشهـ...عجبــــآ-______- مـَن اینجآم بعــد اونــور:||| *خبـ..یـ چیزی بگم و رفع زحمتـ کنم:) اگهـ خدا بخـآد میخآم کمتر بیآم:| نظرتونم راجبـ پیج بگیــن:|(درصورتیکهـ چندان مهم نـــے) هـَرکـے آنفآلو کنهـ خره:||| وَالـسلآم* #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۹ مهر 1394
791
تَـوَلُدِ مآمآنهـ یکـ عددعشق موباااااااااارکـ...بآشه*______* مآ آنــه رآخعلــــــے دوس میدآریــــــم^.^ بهش نمیـآد۴۷سآلش باشهـ:|| #Happy_Birthday_Anne #Niloofar_is_a_ZQUAD #harry

تَـوَلُدِ مآمآنهـ یکـ عددعشق موباااااااااارکـ...بآشه*______* مآ آنــه رآخعلــــــے دوس میدآریــــــم^.^ بهش نمیـآد۴۷سآلش باشهـ:|| #Happy_Birthday_Anne #Niloofar_is_a_ZQUAD #harry

۲۹ مهر 1394
863
هــے ژآن ژآن*______* نآیلونـــَم:) عخــے حوصِلَم سررفتهـ...هیچ اَحَدُنآســـی همـ نـــے:||| #niall #زیـْْْلـْو:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #onedirection

هــے ژآن ژآن*______* نآیلونـــَم:) عخــے حوصِلَم سررفتهـ...هیچ اَحَدُنآســـی همـ نـــے:||| #niall #زیـْْْلـْو:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #onedirection

۲۸ مهر 1394
1K
اووووووفـ دَدے*___* مآبرفتیـــم بـِ زن و زندگیمآن برسیــم:))) خدآفـِظ:) #liam #Niloofar_is_a_ZQUAD

اووووووفـ دَدے*___* مآبرفتیـــم بـِ زن و زندگیمآن برسیــم:))) خدآفـِظ:) #liam #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۸ مهر 1394
991
*_____________* هــِے ژآنـ ژآن... هـَرولدَم^.^ #Niloofar_is_a_ZQUAD #harry

*_____________* هــِے ژآنـ ژآن... هـَرولدَم^.^ #Niloofar_is_a_ZQUAD #harry

۲۷ مهر 1394
1K
ایشــونَمـ...کـِ عجقهـ مآستـ:) خدآفِظ^.^ #Niloofar_is_a_ZQUAD #Miley

ایشــونَمـ...کـِ عجقهـ مآستـ:) خدآفِظ^.^ #Niloofar_is_a_ZQUAD #Miley

۲۶ مهر 1394
1K
|•انـگار نِمــیتـونَمــ فرامــوشـِت کُــــنَـم..•| #Niloofar_is_a_ZQUAD #:(

|•انـگار نِمــیتـونَمــ فرامــوشـِت کُــــنَـم..•| #Niloofar_is_a_ZQUAD #:(

۲۶ مهر 1394
851
•||میکُنیــــمـ لَبُـ بهونــــه میبوسیـــمـ روحِ همـــــُ||• #Niloofar_is_a_ZQUAD #♥

•||میکُنیــــمـ لَبُـ بهونــــه میبوسیـــمـ روحِ همـــــُ||• #Niloofar_is_a_ZQUAD #♥

۲۶ مهر 1394
689
هیچـے دیگهـ...متن متنآسبـ نیآفتـَم:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #هولولولــو:|

هیچـے دیگهـ...متن متنآسبـ نیآفتـَم:| #Niloofar_is_a_ZQUAD #هولولولــو:|

۲۶ مهر 1394
768
. یٌــ رٌوٌحٌ?یٌــخٌ زٌدٌهٌـ کٌـنٌاٌرٌ تٌٌــختٌ زٌلٌ? زٌدٌه ٌ بٌهٌ خٌـاٌٌطـ?ـرٌاٌتٌ دٌلٌ زٌدٌه ٌ‌ ‌⇜✘مٌیٌخٌـوٌاٌمٌ بٌشٌــٌــمٌ یهٌ اٌدٌمـٌــ?دٌ‌‌‌یٌگٌهـٌ✘⇝ ?【سٌخٌـــــتـٌ】 ◼【سٌنــــٌـگـٌ】 ?【مٌحٌـــکٌمٌـ】 #:|ایـن دیگهـ واقعا #هولولولو #Niloofar_is_a_ZQUAD

. یٌــ رٌوٌحٌ?یٌــخٌ زٌدٌهٌـ کٌـنٌاٌرٌ تٌٌــختٌ زٌلٌ? زٌدٌه ٌ بٌهٌ خٌـاٌٌطـ?ـرٌاٌتٌ دٌلٌ زٌدٌه ٌ‌ ‌⇜✘مٌیٌخٌـوٌاٌمٌ بٌشٌــٌــمٌ یهٌ اٌدٌمـٌــ?دٌ‌‌‌یٌگٌهـٌ✘⇝ ?【سٌخٌـــــتـٌ】 ◼【سٌنــــٌـگـٌ】 ?【مٌحٌـــکٌمٌـ】 #:|ایـن دیگهـ واقعا #هولولولو #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۶ مهر 1394
805
الآن حوصلـــــه ندآرمـ...دنبآلِ متن بگــردم-____- شـَبـــ بآمتـن میآیم:) #Niloofar_is_a_ZQUAD #هولولولـــو:|

الآن حوصلـــــه ندآرمـ...دنبآلِ متن بگــردم-____- شـَبـــ بآمتـن میآیم:) #Niloofar_is_a_ZQUAD #هولولولـــو:|

۲۶ مهر 1394
703
هـَپـے-_____- *********************** زنــــــدگــــــیــــم شـــــــده هـــیـ تــــکـــرارو تــــــکرارو تـــــکــرار *********************** #Niloofar_is_a_ZQUAD #Sad #Happy

هـَپـے-_____- *********************** زنــــــدگــــــیــــم شـــــــده هـــیـ تــــکـــرارو تــــــکرارو تـــــکــرار *********************** #Niloofar_is_a_ZQUAD #Sad #Happy

۲۵ مهر 1394
774
همیـشه بین این۴تآفندوم جنگهـ...چیرآعآخهـ:|!؟ خودشـون بآهـَم جنگـ ندآرن...طرفدآرآ دآرن... بســـے بیسیآرجآلبهـ:) *تـوهین تلقّـے نشهـ:|* #Niloofar_is_a_ZQUAD

همیـشه بین این۴تآفندوم جنگهـ...چیرآعآخهـ:|!؟ خودشـون بآهـَم جنگـ ندآرن...طرفدآرآ دآرن... بســـے بیسیآرجآلبهـ:) *تـوهین تلقّـے نشهـ:|* #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۴ مهر 1394
649
عآغآ دیدم سآیریـــن گذآشتَن...منم حسـِ چشم و همـ چشمیم گـُل کرد:|گذآشتم #مثلـاً چآلشهـ:| *اگهـ کسی جآمونده بذآره پآی آلزآیمـــره ندآشتم:|* *ترتیب نداره* #عآجقتــــونَم#یـَعنیآ #Niloofar_is_a_ZQUAD

عآغآ دیدم سآیریـــن گذآشتَن...منم حسـِ چشم و همـ چشمیم گـُل کرد:|گذآشتم #مثلـاً چآلشهـ:| *اگهـ کسی جآمونده بذآره پآی آلزآیمـــره ندآشتم:|* *ترتیب نداره* #عآجقتــــونَم#یـَعنیآ #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۲ مهر 1394
1K
میخآم بجــز کفـش*____* #style #Niloofar_is_a_ZQUAD

میخآم بجــز کفـش*____* #style #Niloofar_is_a_ZQUAD

۲۲ مهر 1394
1K