نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

FriAnD (۶ تصویر)

- اِچ‌بـی‌دی^°^ -اِمروز تَولُده یکیِ ک خِیلی عشقِ~ -خیلیَم مظلومه جانا😹🌸 -کنکور دارع،بش گوشی نِمیدَن•-•💫 عِب ندره مون-.-بِشین بخون کِ پُشت کنکوری نشی😸❄ -اِچ‌بـی‌دی مای فِرِنـد😻☁ اُمیـدوارَم تو ۱۹ سالِگی بِهتَـرین اِتفاقا برات بیوفـته😽💙🌌 بآ ...

- اِچ‌بـی‌دی^°^ -اِمروز تَولُده یکیِ ک خِیلی عشقِ~ -خیلیَم مظلومه جانا😹🌸 -کنکور دارع،بش گوشی نِمیدَن•-•💫 عِب ندره مون-.-بِشین بخون کِ پُشت کنکوری نشی😸❄ -اِچ‌بـی‌دی مای فِرِنـد😻☁ اُمیـدوارَم تو ۱۹ سالِگی بِهتَـرین اِتفاقا برات بیوفـته😽💙🌌 بآ بِهتَـرین آدما آشنا شی**-💜🌸 و بِهتَـرین روزآیِ عُمرِتُ بگَذرونی^-^💚🌼 #moon#bhar#ryhne#friand#HBD#jana#nineteen*-*#konkor😹#Birthfay#BAHUR🍀 @BITCHBBH @Kkeptomysong پ.ن:چقد این عکس ...

۹ فروردین 1398
111
تَولد دآریم چ تَوَلُـدی*--*🌹 خوشکِـل🌸 نآنـآز💫 مِهرَبـون🌙 رِفیـق💙 ☁ بآحـال🌼 🌻 تَوَلُده مــَحیا‍ه*-*-*-*💙 💚 💜 🍀 🌹 🌸 🌼 💫 ☁ 🌙 🌻 ❄ 💚 💙 💛 💜 🐰 تَوَلُدِت مُبارک مَحیـا جونی😌 💫 🍀 ...

تَولد دآریم چ تَوَلُـدی*--*🌹 خوشکِـل🌸 نآنـآز💫 مِهرَبـون🌙 رِفیـق💙 ☁ بآحـال🌼 🌻 تَوَلُده مــَحیا‍ه*-*-*-*💙 💚 💜 🍀 🌹 🌸 🌼 💫 ☁ 🌙 🌻 ❄ 💚 💙 💛 💜 🐰 تَوَلُدِت مُبارک مَحیـا جونی😌 💫 🍀 اُمیدوارَم هَمیشـه زِندِه ‍و سَلآمـت کِنار دوسـتا و خـانوادَت بِ خوبی خوشی زِندِگی کنی☁ بِ ...

۷ فروردین 1398
183
بَلـه*-*بآلاخره**~ اِمروز تَوَلُد یِه دُختَر هُنَرمَند،مِهرَبون،خَلّآق و بآ اِستِعدآدِه**🌈🌿 زَهرا اُمیدوآرَم هَمیشِه تو زِندِگیت شآد بآشی و هیچ غَمی نَدآشتِه بآشی^-^🌾 نَمینجوری هِی بِ اَفزایِش خَلاقیَت هآ و اِستِعدآد هاتَم اِدآمِه بِدی*^* 🐰 لآزِم بِ ...

بَلـه*-*بآلاخره**~ اِمروز تَوَلُد یِه دُختَر هُنَرمَند،مِهرَبون،خَلّآق و بآ اِستِعدآدِه**🌈🌿 زَهرا اُمیدوآرَم هَمیشِه تو زِندِگیت شآد بآشی و هیچ غَمی نَدآشتِه بآشی^-^🌾 نَمینجوری هِی بِ اَفزایِش خَلاقیَت هآ و اِستِعدآد هاتَم اِدآمِه بِدی*^* 🐰 لآزِم بِ ذِکرِه بِگَم پیـر شُدیــآاا🐈😹😹😹☁ ۱۷😱 خُلآصِه~.. سِنگ ایر چوکّآهه‍💚🍀🍏 هَپی برِثدِی تو یُو💙💧☁ تَوَلُدِت مُبآرَک*-*💜🔮🌌 ...

۲۰ مرداد 1397
45
#FriAnD دوستم:وای وای ریحانه بیا اینو ببین!امیر ب رهام گفت ازت حاملم!!!! من:هن؟ دوستم:بیا ببین! *دیدم**چند دقیقه بعد* عکسه بکهیونو نشونش میدم من:نظرت درباره این چیه؟ -این کیه؟دختره؟! +اخه کججججای این شبیه دختراس😓 🙀 🙀 ...

#FriAnD دوستم:وای وای ریحانه بیا اینو ببین!امیر ب رهام گفت ازت حاملم!!!! من:هن؟ دوستم:بیا ببین! *دیدم**چند دقیقه بعد* عکسه بکهیونو نشونش میدم من:نظرت درباره این چیه؟ -این کیه؟دختره؟! +اخه کججججای این شبیه دختراس😓 🙀 🙀 🙀 -خب ولش کن،بیا اینو ببین رهام شبیه گورخر میخنده(:|) *چند دقیقه بعد* من:ن انصافا ...

۱۰ مرداد 1397
20
-||وَلی مَن یِه روز میرَم اَهوآز هُدیٰ،مَهسا‌وسوگَندو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم قِشم دَری رو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم قُم فآطو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم زآهِدان مَهلا رو میریزَم تو گونیـ بَعدَم میرَم ...

-||وَلی مَن یِه روز میرَم اَهوآز هُدیٰ،مَهسا‌وسوگَندو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم قِشم دَری رو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم قُم فآطو میریزَم تو گونیـ بَعد میرَم زآهِدان مَهلا رو میریزَم تو گونیـ بَعدَم میرَم میریزَمشون تو اُتاقَم دَرِه اُتاقَمَم یِطوری میکُنَم کِه نَتونَن خآرِج شَن بَعد تآ آخَر عُمرشون ...

۱۰ مرداد 1397
16
دیش دین دیرینـ*-*~ امروز تَوَلد پَردیسِعـ*-*☁ امیدوآرم هَمیشه شاد و سرزِندِه ‍و عآولـیع باشی^^💕 💫 ~ سِنگ ایر چوکّآهه💙 ☁ هَپی بِرثدِی تویو💖 🌸 تَوَلُدِت مُبآرَک*-*💚 🍃 ُدُمبِه شُما سِ‍ چآرَک😹 👋 ☁ #HBD#ParDis#FriAnd#happy_birthday_to_you♡ [ ...

دیش دین دیرینـ*-*~ امروز تَوَلد پَردیسِعـ*-*☁ امیدوآرم هَمیشه شاد و سرزِندِه ‍و عآولـیع باشی^^💕 💫 ~ سِنگ ایر چوکّآهه💙 ☁ هَپی بِرثدِی تویو💖 🌸 تَوَلُدِت مُبآرَک*-*💚 🍃 ُدُمبِه شُما سِ‍ چآرَک😹 👋 ☁ #HBD#ParDis#FriAnd#happy_birthday_to_you♡ [ @pariyun_ ]

۷ مرداد 1397
52