نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

CHAELISA (۲ تصویر)

﹁خواهری اونقدری که تو فکر میکنی دوست ندارم چون اونقدر دوست دارم که نمیتونی فکرشو بکنی❤ ️ - #Bff ┇ #CHAELISA ꕊ #rose #lisa ┇ #blink ╰── #BLACKPINK

﹁خواهری اونقدری که تو فکر میکنی دوست ندارم چون اونقدر دوست دارم که نمیتونی فکرشو بکنی❤ ️ - #Bff ┇ #CHAELISA ꕊ #rose #lisa ┇ #blink ╰── #BLACKPINK

۲۵ اسفند 1397
236
﹁بافروختن دوستت پولدار نمیشی ... - #Bff ┇ #CHAELISA ┇ #blink ╰── #rose

﹁بافروختن دوستت پولدار نمیشی ... - #Bff ┇ #CHAELISA ┇ #blink ╰── #rose

۱۷ اسفند 1397
93