نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ﺍﻣﺎﻡ_ﺧﺎﻣﻨﻪ_ﺍﯼ (۲ تصویر)

#ﺍﻣﺎﻡ_ﺧﺎﻣﻨﻪ_ﺍﯼ http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/5/16/1783182_554.mp4

#ﺍﻣﺎﻡ_ﺧﺎﻣﻨﻪ_ﺍﯼ http://cdn.mashreghnews.ir/...

۲۵ مرداد 1395
10K
لابک لازم نیست لطفا مطالعه شود. 🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﻞ ﺁﻭﯾﻮ ﻭ ﺣﯿﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ 🔸ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ 🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺎﻥ ...

لابک لازم نیست لطفا مطالعه شود. 🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﻞ ﺁﻭﯾﻮ ﻭ ﺣﯿﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ 🔸ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ 🔹ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﮐﻬﺎی ترکیه ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ 🔸ﻭﻗﺘﯽ ...

۲۵ تیر 1395
6K